Ugrás a tartalomra

Otthon Gyorsszerviz szolgáltatás

Tudja biztonságban otthonát!

Az Otthon Gyorsszerviz szolgáltatás egy olyan, biztosítással egybekötött non-stop elérhető segítségnyújtás, amely háztartási káresemények bekövetkezése esetén nyújt segítséget. Együttműködő biztosító partnerünk az Europ Assistance Kft.

Amennyiben váratlan vészhelyzet alakul ki a háztartásban, amely sürgős beavatkozást kíván, a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében biztosító partnerünk (a Europ Assistance S.A. Irish Branch) Magyarország területén belül átvállalja az általa küldött szakembernek a vészelhárítás közben felmerült költségeit évente korlátlan alkalommal, eseményenként bruttó 30.000 Ft összeghatárig.

A Biztosító által átvállalt költségek:

 • egyszeri kiszállási díj;
 • rezsióradíj;
 • anyagköltség.

Konkrét példák a vészhelyzetre:

 • betörés miatt a zár megsérült és zárhatatlanná vált az ajtó;
 • beletörik a kulcs a zárba és nem lehet kinyitni/bezárni az ajtót;
 • az épületen belül a gázvezeték megsérült és szivárgás észlelhető;
 • füstölgő, szikrázó elektromos vezeték és konnektor;
 • csőrepedés miatt ázik a fal;
 • csatornadugulás miatt ömlik a szennyvíz.

A bruttó 30.000 Ft-os költségátvállalás eseményenként értendő?

Igen, nincs arra vonatkozó korlátozás, hogy egy évben maximálisan hányszor vehető igénybe.

Mi történik akkor, ha magasabb a javítás költsége, mint bruttó 30.000 Ft?

A bruttó 30.000 Ft feletti részt kell csak az szerződött ügyfélnek megfizetnie.

Amennyiben van lakásbiztosítása is, abban az esetben a különbözetről kiállított és kiegyenlített számlát be kell nyújtani a saját biztosítójának a lakásbiztosítás terhére.

Milyen mértékben és hányszor nyújt fedezetet az Otthon Gyorsszerviz szolgáltatás?

Milyen károk esetére nyújt fedezetet a túlfeszültség-biztosítás?

Megtéríti azokat a károkat, amelyek bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt túlfeszültség miatt a háztartási elektromos berendezéseket üzemképtelenné teszik (hardver hiba). A túlfeszültség tényét és időtartamát a kockázatviselés helye szerint illetékes áramszolgáltató igazolja.

Az áramszolgáltató által kiadott hivatalos, írásos igazolást a Biztosított köteles a Biztosító részére postai úton, e-mailen vagy faxon eljuttatni.

A biztosító a háztartási elektromos berendezések javításának, vagy – totálkár esetén– pótlásának költségét téríti meg, számla ellenében, a Szolgáltatási Táblázatban meghatározott biztosítási összegig.

A biztosítás nem vonatkozik a felhasználó (biztosított) hibájából, légköri kisülések (villámok), vagy elektrosztatikus feltöltődések kisüléséből (ESD) keletkező túlfeszültségek miatti meghibásodásokra.

Milyen károk esetére nyújt előnyöket a fagyasztóleolvadás-fedezet?

50.000 Ft összegig térülnek meg azok a károk, amelyek a fagyasztószekrényben, mélyhűtőládában 0°C hőmérséklet alatt tárolt élelmiszerek az áramszolgáltató által előre be nem jelentett áramkimaradás következtében való megromlása miatt keletkeztek, amennyiben az áramkimaradás tényét és időtartamát a kockázatviselés helye szerint területileg illetékes áramszolgáltató igazolja.

A fagyasztóleolvadás-fedezetet évente legfeljebb 1 biztosítási esemény erejéig lehet igénybe venni, maximum bruttó 50.000 Ft-ig.

Ha van különálló garázs is a családi háznál, akkor arra is érvényes az Otthon Gyorsszerviz szolgáltatás?

Amennyiben ugyanazon a helyrajzi számon van, mint a csatlakozási nyilatkozat során Ön által megadott felhasználási hely, akkor igen.

Milyen gyorsan érkezik ki a szakiparos?

4 órán belül megérkezik, amennyiben mégsem, úgy 5.000 Ft-os késedelmi díjat fizet a Biztosító.

Mi történik fizetési késedelem esetén?

 1. 30 nap elteltével elektronikus fizetési emlékeztetőt küldünk;
 2. 30 nap elteltével az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján 24 órára visszamenő hatállyal a biztosítási szerződés megszűnik.

Elérhetőségek

Vészhelyzet esetén: +36 1/465-3704

 • élőhangos telefonos ügyfélszolgálat;
 • a nap 24 órájában;
 • hétvégén és ünnepnapokon is.

Számlázással, szerződéssel kapcsolatos kérdések esetén a +36 1/238-3905-ös telefonszámon az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. munkatársai állnak rendelkezésre.

Kapcsolódó dokumentumok