Ugrás a tartalomra

Békéltető testületek és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek

A felhasználó a hatósági eljárást megelőzően köteles panaszával – igazolható módon – a Kereskedőhöz fordulni.

Fogyasztóvédelmi hatóság

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia- vagy földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és a Kereskedő üzletszabályzatában foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztók panaszaikkal a lakóhelyük szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A fentiektől eltérő tárgyú panaszokban (pl.: hálózattal kapcsolatos csatlakozási, hozzáférési, rendelkezésre állási panaszok, továbbá szerződés nélküli vételezéssel, a szabálytalan vételezéssel, valamint ezek jogkövetkezményeivel kapcsolatos panaszok), vagy ha a panaszos nem minősül lakossági felhasználónak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „MEKH”) rendelkezik hatáskörrel.

Békéltető testület

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a lakossági felhasználónak minősülő fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló – bírósági eljáráson kívüli – rendezésének megkísérlése.

A békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén elérhető. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Fogyasztóvédelmi rezsipont

A fogyasztóvédelmi rezsipont feladata – többek között – a villamosenergia- és földgáz-szolgáltatással kapcsolatban, a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről.

Fogyasztóvédelmi Rezsipont
Cím: 1051 Budapest, Sas u.19. III. em.
Személyes ügyfélszolgálat: Hétfő-Csütörtök 09:00-13:00; 14:00-16:00 Péntek 10:00-12:00
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 450-2598; Hétfő-Csütörtök: 09:00-13:00; 14:00-16:00; Péntek: 09:00-13:00
E-mail: fogyved_kmf_budapest[AT]bfkh.gov.hu