Ugrás a tartalomra

Rezsiutalvány felhasználásával kapcsolatos tudnivalók

az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltatónál

A Magyar Államkincstár által kibocsátott, utalvány, a Kormány 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló papír alapú fizetési eszköz.

A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalvány kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés Kormány 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján a jogosultak köre a vonatkozó jogszabály alapján azon személyek, akik 2019 májusában

 • Nyugdíjellátásban részesülnek (öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást,)
 • Járadékban részesülők (mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, táncművészeti életjáradékot, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, polgármesterek közszolgálati járadékát,
 • Támogatásban és pótlékban részesülők (a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, házastársi pótlékot vagy házastársi jövedelempótlékot folyósítottak)

 A kedvezményezettek köre és a felhasználási lehetőség a hivatkozott kormányrendeletben van benne, amely megtalálható honlapunkon is a Kapcsolódó dokumentumok között.

A rezsiutalvány az Erzsébet utalványhoz hasonló megjelenésű, a Magyar Államkincstár által kibocsátott, biztonsági elemekkel (hologrammal, vízjellel, biztonsági alnyomattal) ellátott papíralapú fizetési eszköz, melynek mintáját itt tekintheti meg.

3db 3000 Ft névértékű rezsiutalványt, azaz 9000 forintnyi rezsiutalványt kap minden jogosult.

2019. szeptemberében intézkedik a Magyar Államkincstár a rezsiutalványok megküldéséről a jogosultak számára. 

Amennyiben Ön csekken szokta befizetni az áramszámláit, a csekk befizetés során bármelyik postahivatalban be tudja váltani az utalványokat.

A beváltásra szolgáló csekket az alábbi elérhetőségeinken kérheti:

 • telefonos elérhetőségeink:
  • normál tarifával hívható városi számok: +36 1/238-3838 és +36 46/535-535;
  • mobiltelefonon a +36 20/30/70 978-5611 vagy +36 20/30/70 978-5612;
 • e-mail címünk: ugyfelszolgalat[AT]elmuemasz.hu
 • interneten: regisztrált ügyfélként a ker.elmuemasz.hu honlapon, Online ügyfélszolgálatunkon a Bejelentések – Általános fogyasztói bejelentés menüponton keresztül

Rezsiutalványát személyesen ügyfélszolgálati irodáinkon is elfogadjuk. Utalvány beváltásával foglalkozó ügyfélszolgálati irodáink listáját itt nézze meg!

Kérjük, hogy rezsiutalványát semmiképpen ne küldje el nekünk postai úton, mert így nem számolhatjuk el. A levélben elküldött utalványokat vissza fogjuk küldeni.

A Kormány 2020. február 19-én hatályba lépett rendelete értelmében 2020. március 31. helyett 2020. május 31-ig válthatók be a rezsiutalványok.

Mivel az utalványok nem készpénz-helyettesítők (nem névre szólók, átruházhatók), az elveszett készpénzhez hasonlóan nem lehetséges a pótlásuk.

A rezsiutalványok a magánemberek (természetes személyek) számára nyújtott földgáz és villamos energia szolgáltatás díjának rendezésére használhatók fel 2020. március 31-éig.

A rezsiutalványok nem névre szólók, így bárki befizetheti vele a gáz- vagy villanyszámláját, ha a számla természetes személy (magánember) nevére szól.

Természetes személy nevére kiállított földgáz- és villamosenergia-számlák fizethetők ki rezsiutalvánnyal.

Ha Ön bankkártyával vagy csoportos beszedési megbízással szokta kiegyenlíteni a számláit, ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhet kizárólag az utalvány beváltására szolgáló csekket.

Hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon e-mailt, ha azt szeretné, hogy küldjünk csekket. A csekk küldéséhez szükséges a felhasználó neve, a felhasználási hely címe, a felhasználási hely azonosítója. Csekket egyedileg választott értékben, akár az aktuális számla összegét meghaladóan, 3000, 6000 vagy 9000 forintról is kiállítunk.

A csekk befizetésével az összeg az Ön folyószámlájára kerül, és a következő számla (számlák) összegét csökkenteni fogja.

Csekket az alábbi elérhetőségeinken keresztül igényelhet:

 • telefonon: normál tarifával hívható városi számok: +36 1/238-3838 és +36 46/535-535;,
 • mobiltelefonon +36 20/30/70 978-5611 vagy +36 20/30/70 978-5612 elérhetőségeken, és válassza a Számlázás menüponton belül az Egyéb számlázással kapcsolatos ügyintézést (5.7);
 • e-mailen az ugyfelszolgalat[AT]elmuemasz.hu címen
 • regisztrált ügyfélként a ker.elmuemasz.hu honlapon, Online ügyfélszolgálatunkon a Bejelentések – Általános fogyasztói bejelentésbejelentés menüponton keresztül

Rezsiutalványát személyesen ügyfélszolgálati irodáinkon is elfogadjuk. Utalvány beváltásával foglalkozó ügyfélszolgálati irodáink listáját itt nézze meg!

A rezsiutalvány kizárólag földgáz- és villamos energia számlák befizetésére és folyószámla-jóváírásra használható fel 2020. március 31-éig, készpénzre váltásra vagy bankszámlára utalásra nincs lehetőség.

Az előrefizetős mérővel rendelkezők ügyfelek is felhasználhatják a rezsiutalványt. Az ügyfélszolgálati irodáinkban kérjen csekket és annak befizetésével használja fel az utalványt. A befizetés beérkezését követően elkészítjük Önnek a feltöltő kódot, amit postán fogunk Önnek megküldeni vagy kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk tájékoztatja Önt róla. A megszokott üzletekben (Lapker) nincs lehetőség az előre fizetős mérők feltöltésére. Online és mobilapplikáción keresztül történő feltöltésre sajnos nincs lehetőség.

Az ügyfélszolgálati irodáink listáját itt nézheti meg!

Igen, a postahivatalokban egy vagy több rezsiutalvánnyal fizethető több villanyszámla is. Fontos azonban, hogy egy utalvány csak egy szolgáltató számlájának a befizetésére használható fel. Ügyfélszolgálati irodáinkban egy utalvány csak egy adott ügyfél, adott folyószámlájára fizethető be. 

A postán történő befizetés esetén a fennmaradó részt a helyszínen kell készpénzben rendezni, ha a rezsiutalvány összege kevesebb, mint a számla összege. Ügyfélszolgálati irodán történő befizetés esetén a fennmaradó rész kiegyenlítése ügyfélszolgálati irodáinkban csak bankkártyával lehetséges. 

Ha az aktuális csekkje alacsonyabb összegről szól, mint a rezsiutalvány, sem a postán, sem az ügyfélszolgálati irodán nem tudunk különbözeti összeget visszaadni. A rezsiutalvány készpénzre nem váltható, de lejáratáig a későbbi csekkek befizetésére is felhasználható. Ha aggódik, hogy a 3 db 3000 forintos rezsiutalványt nem tudja felhasználni 2020. március 31-éig, ügyfélszolgáltunktól igényeljen egyedi értékű, akár 3000, 6000, 9000 forint értékű csekket a rezsiutalvány felhasználásához:

 • telefonon: normál tarifával hívható városi számok: +36 1/238-3838 és +36 46/535-535;, mobiltelefonon +36 20/30/70 978-5611 vagy +36 20/30/70 978-5612 elérhetőségeken, és válassza a Számlázás menüponton belül az Egyéb számlázással kapcsolatos ügyintézést (5.7);
 • e-mailen az ugyfelszolgalat[AT]elmuemasz.hu címen
 • regisztrált ügyfélként a ker.elmuemasz.hu honlapon, Online ügyfélszolgálatunkon a Bejelentések – Általános fogyasztói bejelentés menüponton keresztül

A csekk befizetésével az összeg az Ön folyószámlájára kerül, és amíg el nem fogy, addig a következő számla/számlák fizetendő összegét csökkentjük az utalvány/utalványok értékével.

Rezsiutalványát személyesen ügyfélszolgálati irodáinkon is elfogadjuk. Utalvány beváltásával foglalkozó ügyfélszolgálati irodáink listáját itt nézze meg!

Nem, a rezsiutalvány kizárólag természetes személyek számláinak kifizetésére használható fel.
A kiállított számlákat mindig fizetési határidőre kell kiegyenlíteni. A rezsiutalványokkal ráér majd a későbbi számlákat kiegyenlíteni 2020. március 31-ig.
Ha a vevővel nem tud erről megállapodni, a szerződés megszűnése esetén kérheti a fennmaradó túlfizetés átkönyvelését egy másik felhasználási hely számláinak rendezésére, vagy vissza is fizettetheti.
Ha a beváltáshoz szükséges feltételek fennállnak, és ennek ellenére nem fogadják el a rezsiutalványt, a Magyar Államkincstár elérhetőségein informálódhat az utalvány cseréjével kapcsolatban:

Kormányzati ügyfélvonal: 1818 (elérhetőség 0-24 óra)
Kormányzati ügyfélvonal külföldről: +36 1 550 1858
MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06 80 204 884

Sérült utalványt a szolgáltató nem válthat be.
Az Ügyfél a „Kérelem sérült vagy hiányos rezsi-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével nyújthat be kérelmet a Magyar Államkincstárhoz a sérült, vagy hiányos Utalvány vizsgálata, illetve cseréje tárgyában. A kérelmet az Ügyfél a Magyar Államkincstár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda részére címezve küldheti meg. A nyomtatványt itt töltheti le!
Nem. Az utalvány beváltást követően a szolgáltatónál marad, és érvénytelenítésre kerül. 

Kapcsolódó dokumentumok