Ugrás a tartalomra

Villamos veszélyek

Kérjük, segítsen megelőzni a baleseteket!

Közvetlen hibabejelentő vonal

Ha nyitott transzformátorajtót, nyitott elektromos szekrényt, lógó vezetéket lát, azonnal jelezze telefonos ügyfélszolgálatunk éjjel-nappal hívható telefonszámán:

  • ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-39-40;
  • ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/42-43-44.

Vigyázz! Nagyfeszültség!

A villamos berendezéseket minden esetben védjük a véletlen érintés ellen. A védelem módja különböző lehet: a villamos veszélyforrásokat vagy zárt szekrényben, épületben, vagy nagy magasságban helyezzük el, és feltűnő színű figyelmeztető táblával hívjuk fel a figyelmet az áramütés veszélyére. Ha ilyen táblát lát, legyen óvatos, és ne menjen közel a berendezéshez!

Nyitott ajtajú villamos berendezések

Az áramszolgáltatói tulajdonú transzformátor állomásokba védelem nélkül feszültség alatt álló berendezések találhatóak, ezért csak a szolgáltató szakemberei léphetnek oda, mert a berendezéseknek már a megközelítése is áramütést okozhat.

A közterületeken lévő, nyitott kapcsolószekrényekben is feszültség alatt álló részek vannak, melyek szintén balesetveszélyesek, így megérinteni ezeket is szigorúan tilos!

Ha nyitott ajtajú villamos berendezést lát, ne nyúljon hozzá! Érintése életveszélyes lehet, ezért kérjük, ha ilyet lát, hívja azonnal telefonos ügyfélszolgálatunkat, és értesítse róla munkatársainkat.

Szabadvezeték megközelítése 

A szabadvezetékek alatt és közelében a munkavégzés fokozott gondosságot igényel. Hosszú áramvezető anyagokkal nem szabad dolgozni, mert átívelés jöhet létre. Teherautóval történő közlekedés esetén, annak nyitott platója a vezetékhez hozzáérhet, mely zárlatot illetve áramütését okozhat.

Mezőgazdasági területeket keresztező villamos vezetékek közelében a speciális magas gépekkel történő munkavégzésnél fokozottan ügyelni kell, hogy a vezetékek megközelítése is okozhat átívelést, balesetet.

A munkagépek nem közelíthetik meg a vezetéket egy meghatározott védőtávolságnál jobban! Munkavégzés előtt keressen minket, segítünk meghatározni a szükséges védőtávolságot. Kérjük, hogy akkor is értesítsen minket, ha felelőtlen munkavégzést tapasztal!

További információ

Leszakadt vezeték megközelítése

Különösen szeles, viharos időjárást követően előfordulhat, hogy leszakadt villamos vezetékkel találkozik. Hozzányúlni, illetve 2 méteren (nagyfeszültségű vezeték esetén 4 méteren) belül megközelíteni szigorúan tilos, és kérjük, hogy mást se engedjen a vezeték közelébe! Ha ilyet tapasztal, késlekedés nélkül jelentse be telefonos ügyfélszolgálatunkon!

Szabadvezeték érintése, leszakítása

Ha a munkagép az elővigyázatosság ellenére is hozzáért a villamos hálózathoz, vagy leszakította azt, életveszélyes a közelében tartózkodni! Kérjük, hogy az arra közeledő személyeket is figyelmeztesse a veszélyre! Ilyenkor sem a balesetet okozó járművet, sem a földön fekvő vezetéket nem szabad megközelíteni, még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy a hálózat ki van kapcsolva. A járművezető azonban ne hagyja el a vezetőfülkét, mert ott általában védve van. Amennyiben lehetséges, a daru billentésével, vagy a járművel elhajtva meg kell szakítania a kapcsolatot a hálózattal és eltávolodni a veszélyzónától.

Ásás közterületen

Elektromos vezetékeink jelentős része a föld alatt helyezkedik el, ezért ha közterületen a felszín megbontásával járó munkát kíván végezni, előtte szíveskedjen felkeresni minket. Tájékoztatni fogjuk a munkavégzés ajánlott módjáról, illetve arról, hogy az adott területen található-e a földben kábelvezeték.

Közműegyeztetés hiányából adódóan, földmunkáknál, kézi vagy gépi munkavégzés során a földkábel megsérülhet, és a kicsapó villamos ív súlyos égési sérüléseket okozhat.

Ha egy kábel – minden óvatosság ellenére – megsérülne, a jelenlévő személyeket és ha ez veszély nélkül lehetséges, a munkagépeket is el kell távolítani a veszélyzónából. A sérülési helyet haladék nélkül le kell zárni és értesíteni társaságunk telefonos ügyfélszolgálatát a történtekről!

Vezetékre dőlt fa

Jelentős vihar esetén az is megtörténhet, hogy nagyobb fa dől a villamos vezetékre. Ennek sem szabad a közelébe menni!

Kérjük, hogy semmiképp ne próbálkozzon meg a növényzet saját kezű eltávolításával, az esetleges forgalmi akadály elhárításával – értesítse munkatársainkat, hogy szakképzett és megfelelő védőfelszereléssel ellátott csapatunk mielőbb a helyszínre siethessen. Nagy viharok során előfordulhat, hogy telefonvonalaink átmenetileg túlterheltek.

Ha ebből az okból esetleg nem sikerül bejelentést tennie nálunk, kérjük, értesítse a tűzoltóságot vagy a rendőrséget!

Vezeték közeli fák gallyazása

A zöld környezet mindig öröm, de komoly veszély forrása lehet, ha a növényzet megközelíti a villamos vezetéket. Kérjük, hogy a fák-bokrok rendszeres metszésével gondoskodjon arról, hogy mindig legyen legalább 2 méter (nagyfeszültségű vezeték esetén 4 méter) távolság a vezeték és a legmagasabbra nyúló ágak között.

Szabadvezeték közelében, gallyazási szándék esetén feltétlenül értesítse társaságunkat, akár kérje szakembereink segítségét, mert a feszültség alatti vezetékek közelében végzett munka balesetet okozhat.

Ha a növény már nagyon megközelítette, esetleg el is érte a vezetéket, kérjük, hogy a gallyazási munka megkezdése előtt feltétlenül értesítsen bennünket, hogy a hálózatot feszültség mentesíthessük. Ne próbálja meg e nélkül levágni a fa ágait, mert életveszélyes!

Épületfelújítás, állványozás

Az épületek felújításához gyakran használunk fém állványokat. Ezek mozgatása, telepítése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szabadvezetékes hálózat biztonsági övezetébe még véletlenül se hatolhassanak be az állvány részei illetve a telepítést végző személyek.

Mivel ezen állványok villamosan vezető anyagból készülnek, így a teljes összefüggő állványrendszer feszültség alá kerülhet a vezetékek megközelítése, vagy érintése esetén, ami életveszélyes helyzetet idézhet elő.