Ugrás a tartalomra

Garantált szolgáltatások

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakembereivel közösen ügyfeleink, így az Ön érdekében is, magasabb szolgáltatási szintet kívánunk nyújtani és egyben garantálni azok tényleges teljesülését.
Bár ezek az ígéretek nagy kihívást jelentenek a számunkra, nagy erővel dolgozunk, hogy ügyfeleinkhez időben eljuttassuk, teljesítsük ezeket.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (mint Egyetemes szolgáltató) által biztosított garantált szolgáltatások

1. Felhasználói villamosenergia-igénybejelentés továbbítása:

Az Engedélyes a felhasználótól érkezett villamosenergia-igénybejelentést legkésőbb a beérkezést követő második munkanapon továbbítja a területileg illetékes elosztói Engedélyeshez.

2. Információadás dokumentált megkeresésre:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül az Engedélyes választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés az Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, akkor az Engedélyes gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejûleg értesítést kapjon (a válaszadási határidő az illetékes Engedélyeshez történő átadástól számítandó).

Amennyiben az Engedélyes és az elosztói Engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek, és az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

3. Visszatérítés téves számlázás esetén:

Az Engedélyes a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül – a felhasználó fizetési módjának megfelelően – a túlfizetést visszatéríti.

4. A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése:

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően – hatályos szerződés megléte esetén – az Engedélyes a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezdeményezi az elosztói Engedélyesnél a visszakapcsolást.

5. Nem jogszerű kikapcsolás:

Nem jogszerű kikapcsolás esetén az elosztói Engedélyes kötbért fizet. A kötbér összege:

  • lakossági fogyasztók esetén 5.000 Ft;
  • egyéb felhasználók esetén 10.000 Ft.

Társaságunk a kötbért – belső ügyrendje szerint, beleértve az adminisztrációs ráfordítás csökkentése érdekében az ügyintézői döntés lehetőségét is – átutalással, postai utalvánnyal vagy számlajóváírással fizeti meg.

Automatikus kifizetés esetén a Garantált Szolgáltatás nem teljesítés kezdő időpontjától számított 30. naptári nap, fogyasztói igénybejelentés esetén az igénybejelentéstől számított 30. naptári nap. Amennyiben a kötbérre jogosult fogyasztónknak díjtartozása áll fenn, a kötbér fizetési kötelezettséget fogyasztónk számláján történő jóváírással teljesítjük..

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (mint Kereskedői engedélyes) által garantált szolgáltatások

1. Információadás dokumentált megkeresésre:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül az Engedélyes választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés az Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, akkor az Engedélyes gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. A válaszadási határidő az illetékes Engedélyeshez történő átadástól számítandó.

Amennyiben az Engedélyes és az elosztói Engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek, és az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

2. Visszatérítés téves számlázás esetén:

Az Engedélyes a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül – a felhasználó fizetési módjának megfelelően – a túlfizetést visszatéríti.

3. A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése:

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően - hatályos szerződés megléte esetén - az Engedélyes a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezdeményezi az elosztói Engedélyesnél a visszakapcsolást.

4. Nem jogszerű kikapcsolás:

Nem jogszerű kikapcsolás esetén az elosztói Engedélyes kötbért fizet. A kötbér összege:

  • lakossági fogyasztók esetén 5.000 Ft;
  • kisfeszültségű felhasználók esetén 10.000 Ft;
  • középfeszültségű felhasználók esetén 30.000 Ft.

Társaságunk a kötbért – belső ügyrendje szerint, beleértve az adminisztrációs ráfordítás csökkentése érdekében az ügyintézői döntés lehetőségét is – átutalással, postai utalvánnyal vagy számlajóváírással fizeti meg.

Automatikus kifizetés esetén a Garantált Szolgáltatás nem teljesítés kezdő időpontjától számított 30. naptári nap, fogyasztói igénybejelentés esetén az igénybejelentéstől számított 30. naptári nap.

Amennyiben a kötbérre jogosult fogyasztónknak díjtartozása áll fenn, a kötbér fizetési kötelezettséget fogyasztónk számláján történő jóváírással teljesítjük.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a lakossági és a nem lakossági fogyasztók részére a fenti tevékenységekre vonatkozó garanciákat nyújtja. Törekvéseink ellenére előfordulhat, hogy ilyen jellegű vállalásainkat bizonyos okok miatt nem tudjuk teljesíteni. Ezen garanciák közül egyesek rendkívüli időjárási helyzet, illetve szándékos rongálás esetére nem vonatkoznak. Rendkívüli időjárási körülmények között a hálózatokon tilos munkát végezni.