Ugrás a tartalomra

Elszámolási módok

Éves elszámolás

Éves elszámolási mód választása esetén Ön az elmúlt évi fogyasztása alapján 11 db egyenlő összegről szóló részszámlát kap, majd az éves leolvasás alkalmával kerül megállapításra a ténylegesen elfogyasztott villamos energia mennyisége.

E mellett a fizetési mód mellett szól a havi tervezhetőség, hiszen minden hónapban ugyanannyit kell fizetnie, és amennyiben fogyasztási szokásai az év közben nem változtak, az elszámoló számla sem mutat jelentős eltérést a részszámlákon szereplő fizetendő összeghez képest.

Amennyiben az Ön fogyasztása nem érte el a részszámlákon kiszámlázott energia mennyiségét úgy a különbözet visszafizetésre kerül. Amennyiben a fogyasztása meghaladja az elszámolási időszakban részszámlákon kiegyenlített mennyiséget, a különbözet az elszámoló számlával kerül elszámolásra.

Havi elszámolás mérőállás alapján

Önnek lehetősége van arra, hogy minden hónapban a tényleges fogyasztása szerint fizesse a villanyszámláját. Ennek feltétele, hogy mindig a számlán feltüntetett intervallumban diktálja be mérőóra állását.

A diktálást intézheti mobilalkalmazásunkon, online, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Háztartási méretű kiserőművek

A termelt és fogyasztott energia elszámolása

Az elszámolás feltétele

A közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia elszámolásának feltétele a Háztartási méretű kiserőművekre (továbbiakban HMKE) vonatkozó érvényes Hálózathasználati szerződés és Üzemviteli megállapodás megléte, valamint kétirányú (ún. ad-vesz mérő) felszerelése az elosztói engedélyes által. Az ad-vesz mérő felszerelése előtt a termelő berendezést TILOS üzembe helyezni! Az engedély nélkül üzembe helyezett termelő berendezések esetén a fogyasztásmérő a megtermelt energiát fogyasztásként regisztrálja és az ebből adódó számlakorrekcióra nincs lehetőség.

Az elszámolás módja

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az éves elszámolású ügyfelek esetében az éves leolvasáson kívüli mérőállás diktálás meg tudja bontani a szaldós elszámolásra méretezett HMKE-vel rendelkező felhasználási hely elszámolását. Az ilyen rendszereket az esetek döntő többségében úgy méretezik, hogy éves szinten nullszaldós, vagy visszatápláló legyen, tehát ha év közben diktál értéket, az felboríthatja a megtérülési rátát. Az üzembe helyezés első leolvasási időszakában a rövidebb elszámolási időszak miatt természetes, hogy nem a méretezés szerinti mennyiség fog szerepelni az éves elszámoló számlában a visszatáplált energia értékeként, azonban az ezt követő években már az éves ciklusoknak köszönhetően jól tervezhetően az év ugyanazon két hetes időintervallumában történik meg a szolgáltatói leolvasás, azaz a téli többletfogyasztást a nyári többlettermeléssel tudja kompenzálni.

Az előzőekben leírtak értelmében ad-vesz mérés esetén a diktálás lehetséges, azonban nem célszerű. Az Ön által felhasznált és betáplált villamos energia mennyiségét éves leolvasás alapján számoljuk el. Egy évben egy alkalommal leolvassuk a mérőt, és a tényleges fogyasztás és betáplálás alapján elkészítjük éves elszámoló áramszámláját.

Amennyiben a vételezett és a betáplált villamos energia szaldó alapján betáplálási többlet áll fenn, az elszámolás során betáplált villamos energia többletet a HMKE üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató által a részére – mint felhasználó részére – értékesített villamosenergia-szerződés szerinti termékárának 100%-val kell elszámolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kiszámlázandó időszak alatt árváltozás volt, akkor az elszámolt mennyiséget időarányosan meg kell bontani. Fontos megjegyezni, hogy a betáplálási többletről kiállított számla esetében kizárólag az energiadíjat lehet feltüntetni, a rendszerhasználati díjakat nem!

Számítási példa:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt, mint Egyetemes Szolgáltató által ellátott, HMKE-t üzemeltető felhasználó adott elszámolási időszaki fogyasztása 4.000 kWh, a HMKE által közcélú hálózatba visszatáplált villamos energia 4.500 kWh, így az összegzett vételezési-betáplálási mennyiségek szaldója 500 kWh betáplálás. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 2015. január 1-től hatályos átlagos egyetemes szolgáltatási átlagára 4.000 kWh éves fogyasztás esetén 15,13 Ft/kWh („A1” árszabás II. tömb).

A betáplálásért kapott összeg (az előbb említettel megegyező, ÁFA nélküli árral számolva): 500 kWh x 15,13 Ft/kWh = 7.563 Ft. (Ha az üzemeltető az ÁFA-körbe tartozik, a 27% ÁFA-val együtt 9.606 Ft). A saját visszatáplált villamos energiával fedezett fogyasztás révén elért „megtakarítás” (ÁFA-val együtt számolva): 4000 x [(15,13 + 13,48) x 1,27] = 145.339 Ft, azaz itt figyelembe kell venni a jelentős költségelemet képviselő „elkerült” forgalom arányos rendszerhasználati díj mértéket (13,48 Ft/kWh + ÁFA) is. Az egységnyi visszatáplált villamos energiára jutó megtakarítás tehát a saját fogyasztásnak megfelelő mennyiségre 36,33 Ft/kWh (ÁFA-val együtt), míg a saját fogyasztáson felüli részre csupán 15,13 Ft/kWh (ÁFA nélkül), illetve 19,21 Ft/kWh (ÁFA-val együtt).

A szabályokat a Vhr. tartalmazza, míg a különböző időszakokban alkalmazandó árakat tartalmazó táblázatok a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) honlapjáról tölthetőek le.

Betáplálási többlet

A Szolgáltató az elszámoló számlában tájékoztatja a felhasználót, az elszámolási időszakban keletkezett betáplálási többletről az adózási előírások, szabályozások teljesülése esetén.

Magánszemély esetében:

Magánszemély felhasználónak elegendő megküldeni az egyetemes szolgáltató részére a kitöltött „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” és „Adóelőleg nyilatkozat költségekről” elnevezésű nyomtatványokat - melyek a dokumentumtárból letölthetőek -, ha az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • a villamos energiát természetes személy lakossági ügyfélként veszi igénybe,
 • a HMKE a saját, háztartási szükségleteinek fedezésére szolgál,
 • a háztartási méretű kiserőművel termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia elszámolása során betáplálási többlet eseti jelleggel fordul elő.

Vállalkozók esetében:

Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak számla ellenében történik meg a hálózatunkba feltöltött többletenergia megtérítése.

A HMKE-ből a közcélú villamos hálózatban történő betáplálás önálló termékértékesítésnek minősül, emiatt a hálózatba betáplált többlet villamos energia mennyisége után fizetendő összegről (amennyiben igényt tart rá) a felhasználó, mint a HMKE üzemeltetője köteles számlát kiállítani a vele szerződéses jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató részére. A számla kiállításának alapja lehet a kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató által az elszámolási időszakot követően a HMKE üzemeltetőjének küldött értesítő, amely tartalmazza az elszámolási időszakban a közcélú villamos hálózatra betáplált villamos energia mennyiséget (kWh) és az elszámoló árat (Ft/kWh).


 

Számla kiállítással kapcsolatos információk

Biztonsági okokból csak bankszámlaszámra utalunk kifizetést.

Amennyiben Ön magánszemélyként adószámot váltott ki és számlát kíván kiállítani, akkor a számlában az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • Bankszámlaszám, ahová a kifizetést kéri.
 • Magánszemélyként hivatkozni kell az alanyi adómentességre a 2007. évi CXXVII Törvény az általános forgalmi adóról 187. § jogszabályi paragrafus feltüntetésével kell hivatkozni.
 • A számlában fel kell tüntetni a betermelés évét pl.: 2017. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.

Vállalkozók esetén a számlában az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • A cégjegyzékben szereplő bankszámlaszám.
 • Egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói igazolvány számát is fel kell feltüntetni.
 • Hivatkozni kell a betermelés évére pl.: 2017. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.
 • A számla ÁFA tartalmát és a bruttó értéket is fel kell tüntetni.

A felhasználó által kibocsátott számlán a villamos energia termelés 40.11.900 SZJ kódját kell feltüntetni, amely a 3511 TESZOR kódnak felel meg. Javasoljuk, a számlakibocsátás pontos feltételei felől keresse fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatát, honlapját, hogy aktuális elvárásokat tartalmazó információhoz juthasson a számlakibocsátás feltételeiről. E körben megjegyezzük, hogy a számlán a terméket beazonosító VTSZ szám és a szolgáltatást beazonosító SZJ szám feltüntetése már nem kötelező, ugyanis az ÁFA törvény alapján a számla kötelező adattartalma nem kívánja meg VTSZ szám, illetve az SZJ szám használatát. Ezek továbbra is történő alkalmazása azonban nem tiltott, sőt a szokásos üzleti forgalomban az egyértelmű beazonosítás érdekében kifejezetten előnyös.

A számlakiállítónak a számlán Vevőként az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t kell feltüntetnie, az alábbi adatokkal:
Székhely:
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adószám:
25366936-2-44

A többletmennyiségről kiállított számlát vagy magánszemélyek esetében a „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” és „Adóelőleg nyilatkozat költségekről” elnevezésű kitöltött nyomtatványokat az alábbi címekre kérjük eljuttatni:

Levelezési cím: 1395 Budapest, Pf. 427.

Elektronikus postafiók (elektronikus számla esetén[1]): e-szamlak[AT]elmu.hu[1]Elektronikus számla: Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján elektronikus számla olyan dokumentum, mely tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat és elektronikus formában bocsátottak ki és fogadták be.

Kapcsolódó dokumentumok