Ugrás a tartalomra

Költözés bejelentése

Ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik, köteles azt 15 napos határidőn belül a villamosenergia-kereskedőnek bejelenteni, és villamosenergia-vásárlási szerződését az abban foglalt felmondási határidővel írásban felmondani.

Ha Ön az új (átvevő) felhasználó...

...akkor szerződéskötéséhez az alábbi iratokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni, illetve az alábbi nyomtatványokat kérjük kitölteni:

  • igénybejelentés jogcímének igazolása (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, hagyatéki átadó végzés stb.);
  • abban az esetben, ha a használat bérleti szerződés alapján történik, vagy több tulajdonos, illetve haszonélvező van: hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez;
  • mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza az átvételkor rögzített mérőállást;
  • valamint szerződéskötéshez szükséges adatok megadásához szükséges nyilatkozat villamos energia vásárláshoz (lakossági, nem lakossági).

Ha Ön előd (elköltöző) felhasználó...

...a szerződés felmondásához az alábbi iratokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni, illetve az alábbi nyomtatványokat kérjük kitölteni:

  • bontási engedély (amennyiben nincs új felhasználó és bontásra kerül az ingatlan);
  • mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást;
  • szerződés felmondás lakossági felhasználó részéről nyomtatvány;
  • felhasználási hely megszűnése, valamint fogyasztásmérő leszerelése esetén nyilatkozat arról, hogy a mérő leszerelés harmadik fél érdekét nem sérti.

Kapcsolódó dokumentumok