Ugrás a tartalomra

Szerződés felmondása

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.

A szerződés felmondásához az alábbi iratokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni, illetve az alábbi (letölthető) nyomtatványokat kérjük kitölteni:

A szerződésének felmondását követően az elosztói engedélyes elvégzi a felhasználási hely műszaki felülvizsgálatát. A felülvizsgálaton a szerződést felmondó ügyfelünk meghatalmazottja is részt vehet. A helyszíni ellenőrzés térítésmentes és közös érdekünk, hiszen a vonatkozó jogszabály alapján amennyiben a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a mérőóra sértetlen, egy később feltárt rendellenesség miatti felelősség nem a korábbi felhasználót terheli.