Ugrás a tartalomra

Szerződés felmondása

Akkor van szükség a szerződés felmondására, ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik. Ezt köteles 15 napos határidőn belül a villamosenergia kereskedőnek bejelenteni, és villamosenergia-vásárlási valamint a hálózatos szerződéseit az abban foglalt felmondási határidővel írásban felmondani.

Szerződés felmondásához szükséges iratok

Szerződés felmondásához az alábbi iratokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni, illetve az alábbi (letölthető) nyomtatványokat kérjük kitölteni:

  • bontási engedély (amennyiben nincs új felhasználó és bontásra kerül az ingatlan);
  • mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást (amennyiben van új felhasználó);
  • szerződés felmondásáról szóló megfelelő nyomtatvány (lakossági vagy nem lakossági felhasználó részéről történő felmondás);
  • felhasználási hely megszűnése, valamint fogyasztásmérő leszerelése esetén nyilatkozat arról, hogy a mérő leszerelés harmadik fél érdekét nem sérti.

Kapcsolódó dokumentumok