Ugrás a tartalomra

Szerződés felmondása

Akkor van szükség a szerződés felmondására, ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik. Ezt köteles 15 napos határidőn belül a villamosenergia kereskedőnek bejelenteni, és villamosenergia-vásárlási valamint a hálózatos szerződéseit az abban foglalt felmondási határidővel írásban felmondani.

Szerződés felmondásához szükséges iratok

Szerződés felmondásához az alábbi iratokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni, illetve az alábbi (letölthető) nyomtatványokat kérjük kitölteni:

  • Mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást (amennyiben van új felhasználó),
  • Szerződés felmondásáról szóló megfelelő nyomtatvány (lakossági vagy nem lakossági felhasználó részéről történő felmondás),
  • Felhasználási hely megszűnése, valamint fogyasztásmérő leszerelése esetén (amennyiben nincs új felhasználó) nyilatkozat arról, hogy a mérő leszerelés harmadik fél érdekét nem sérti, valamint amennyiben bontásra kerül az ingatlan, Bontási engedély.

Kapcsolódó dokumentumok