Ugrás a tartalomra

Szerződéskötés felhasználó-változás (adásvétel, ajándékozás, öröklés, bérlés) miatt

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.

Az alábbi tájékoztatónk elolvasását követően a leggyorsabb ügyintézés érdekében válassza Online ügyfélszolgálatunkat, ahol meglévő regisztrációjával belépve, vagy új regisztrációt (Online ügyfélszolgálati kisokos) és belépést követően a szerződéskötési igényét a Bejelentések / Fogyasztó változás menüpontban indíthatja el.

A szerződéskötéséhez az alábbi dokumentumokat a bejelentési csatornától függően kérjük csatolni, fénymásolatban mellékelni, illetve bemutatni:

Adásvétel és ajándékozás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • 30 napnál nem régebbi teljes, minden oldalt tartalmazó tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került (A helyrajzi szám ismeretében nem hiteles tulajdoni lap beszerezhető a Földhivatal Online rendszerből, Ügyfélkapu regisztrációval magánszemélyként évente kétszer ingyenesen. Ügyfélszolgálati irodáinkban személyes ügyintézés során módjában áll díj ellenében munkatársunkon keresztül a Földhivatal TakarNet rendszeréből tulajdoni lapot lekérni),
 • Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez a tulajdonosoktól és haszonélvezőktől,
 • Albetétesítésre váró új építésű társasházi ingatlan esetén elegendő az a tulajdoni lap, amelyen széljegyen szerepelnek a tulajdonosok, ekkor a Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez nyomtatvány csak az azonos széljegyen szereplő személyektől szükséges,
 • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával

Az előd felhasználó elhalálozása és családon belüli névátírás esetén:

 • Amennyiben megtörtént a hagyatékátadás: Halotti anyakönyvi kivonat és 30 napnál nem régebbi teljes, minden oldalt tartalmazó tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került (A helyrajzi szám ismeretében nem hiteles tulajdoni lap beszerezhető a Földhivatal Online rendszerből, Ügyfélkapu regisztrációval magánszemélyként évente kétszer ingyenesen. Ügyfélszolgálati irodáinkban személyes ügyintézés során módjában áll díj ellenében munkatársunkon keresztül a Földhivatal TakarNet rendszeréből tulajdoni lapot lekérni),
 • Amennyiben még nem került sor a hagyatéki tárgyalásra: Halotti anyakönyvi kivonat és Hozzátartozói és egyéb nyilatkozat szerződéskötéshez elhunyt ügyfél esetén nyomtatvány,
 • Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez a várható örökösöktől, tulajdonosoktól és haszonélvezőktől,
 • Amennyiben rendelkezésre áll, aktuális mérőállás.

Bérlés esetén:

 • 30 napnál nem régebbi teljes, minden oldalt tartalmazó tulajdoni lap (A helyrajzi szám ismeretében nem hiteles tulajdoni lap beszerezhető a Földhivatal Online rendszerből, Ügyfélkapu regisztrációval magánszemélyként évente kétszer ingyenesen. Ügyfélszolgálati irodáinkban személyes ügyintézés során módjában áll díj ellenében munkatársunkon keresztül a Földhivatal TakarNet rendszeréből tulajdoni lapot lekérni),
 • Bérleti szerződés (teljes, minden oldalt tartalmazó dokumentum, melyen a Társaságunk által meg nem ismerhető adatok kitakarása szükséges),
 • Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez a tulajdonosoktól és haszonélvezőktől (ha a bérleti szerződés nem rendelkezik a szolgáltatókkal történő szerződéskötésről),
 • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával.

Kitöltendő nyomtatványok:

Tájékoztatjuk, hogy online fogyasztóváltozás bejelentés esetén az alábbi nyomtatványokat nem szükséges kitölteni, kivéve nem lakossági ügyfél esetén a Nyilatkozat Egyetemes Szolgáltatásra való jogosultságról nevű nyomtatványt.

Nem lakossági felhasználó esetén a fentieken kívül az alábbi iratokat kérjük bemutatni, fénymásolatban mellékelni:

 • Aláírási címpéldány vagy aláírás minta,
 • Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat (ha a cégbejegyzés még folyamatban van, akkor a társaság cégbíróság által iktatott cégbejegyzés iránti kérelme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, szervezet és intézmény esetén nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat.

Társasház esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával,
 • Társasház alapító okirat,
 • Közös képviselő megválasztását rögzítő közgyűlési jegyzőkönyv,
 • Bejelentés - Társasházi nyilatkozat, amennyiben a Társasház lakossági tarifával kíván szerződést kötni (A társasházak a közös helyiségek tekintetében 2014. január 1-től jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében lakossági tarifát igénybe venni, amennyiben a közös helységek száma nem haladja meg a lakások számát).

Kapcsolódó dokumentumok