Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak

A villamos energiáról szóló törvény (2007. évi LXXXVI. tv. 50.§.) meghatározza azon felhasználók körét, amelyek jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vételezni.

Ennek megfelelően egyetemes szolgáltatás keretében jogosultak villamos energiát vásárolni:

 • a lakossági fogyasztók;
 • valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 ampernál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók.*

Amennyiben a felhasználó felhasználási helye(i) összteljesítménye meghaladja a 3x63 ampert, és ezért a villamos energia törvény rendelkezési alapján nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a továbbiakban versenypiaci villamosenergia kereskedőtől szükséges beszereznie a villamos energiát. 

A versenypiaci szerződéskötés menete a következő:

 1. Felkészülés: a felhasználási hely(ek) energiafelhasználási jellegének megismerése, fogyasztási adatainak beszerzése. (Ezen adatok: felhasználási helyek száma; éves fogyasztás; névleges csatlakozási teljesítmény(ek); és ha rendelkezésre áll, a terhelési görbék beszerzése, vizsgálata).
 2. Méréstechnikai feltételek teljesítése
: a 3x80 Ampernél nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező felhasználási helyek esetén a távmérés kiépítése az elosztói engedélyessel egyeztetve.
 3. Versenypiaci ajánlatok kérése: a felhasználó tájékozódik a versenypiacon elérhető ajánlatokról (személyes ajánlatkéréssel, vagy honlapokon található elérhetőségen keresztül), és értékeli a villamosenergia-kereskedőktől beérkező ajánlatokat.
 4. Döntés
: az ajánlatok értékelése alapján a felhasználó dönt az egyetemes szolgáltatásból való kilépésről vagy a kereskedőváltásról.
 5. Szerződéskötés a kereskedővel
: az energia vásárlási szerződés megkötése a választott kereskedővel. Megbízás keretében a villamosenergia-kereskedő eljárhat a hálózati szerződések megkötése ügyében az elosztó társaságoknál.
 6. Piacra lépés, kereskedőváltás bejelentése: a piacra lépés, kereskedőváltás időpontja előtt 30 nappal a kereskedőnek be kell jelenteni a régi kereskedőnek a szerződésfelmondást, majd az illetékes elosztó társaságnál a változást a kereskedőváltást megelőző 21. napig.
 7. Szerződéskötés az elosztóval
: a hálózatra csatlakozási- és a hálózathasználati szerződés megkötése az illetékes elosztó társasággal. Megbízás keretében a villamosenergia-kereskedő eljár a hálózati szerződések megkötése ügyében az elosztó társaságoknál.
 8. Jelenlegi egyetemes szolgáltatói vagy versenypiaci szerződés felmondása: a piacra lépés vagy kereskedőváltás időpontja előtt 30 nappal. Határozott idejű szerződés esetén a szerződésben jelzett időpontban.
 9. Piacra lépés vagy kereskedőváltás: a versenypiaci energia vásárlás megkezdése az új energiakereskedőtől.