Ugrás a tartalomra

E-ügyintézés

Az ELMŰ-ÉMÁSZ  Energiaszolgáltató Zrt. „Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban e-ügyintézési törvény) alapján elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szolgáltató. Ennek megfelelően villamosenergia-vásárlási szerződésével kapcsolatos ügyeit intézheti elektronikusan az ügyfélkapun, illetve cégkapun keresztül a https://magyarorszag.hu oldalon.

Az e-ügyintézési törvényben előírtaknak megfelelően külön tájékoztatót készítettünk az ügyfeleink részére, amely az 1. pontban található és külön tájékoztatót az együttműködő szervezetek számára, amely a 2. pontban található. 
 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ  Energiaszolgáltató Zrt. „Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban e-ügyintézési törvény) alapján elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szolgáltató. Ennek megfelelően villamosenergia-vásárlási szerződésével kapcsolatos ügyeit intézheti elektronikusan az ügyfélkapun, illetve cégkapun keresztül a https://magyarorszag.hu oldalon.

Az elektronikus ügyintézés igénybevételéért nem számítunk fel különdíjat.

Az E-ügyintézésben résztvevő ügyfelek

Magánszemélyek saját választásuk alapján dönthetnek arról, hogy villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos ügyeiket az ügyfélkapun keresztül kívánják-e intézni.

Az e-ügyintézési törvény előírásai szerint az alábbi szervezetek számára kötelező az elektronikus ügyintézés:

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

Az áramszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézéshez szükséges dokumentumok és tudnivalók

Az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt, kérjük, tájékozódjon honlapunkon az Egyetemes szolgáltatás oldalán a villamosenergiaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokról és tudnivalókról. (Ugyanazon dokumentumok benyújtása szükséges ezen csatornán keresztüli ügyintézés esetén, mint a hagyományos ügyintézési formák esetén.)

E-ügyintézés elérhetősége

Az e-ügyintézés a https://magyarorszag.hu oldalon keresztül a Közüzemi szolgáltatók menüpont alatt érhető el.

Első e-ügyintézés előtti tennivalók

  • Az e-ügyintézéshez ügyfélkapu regisztráció szükséges. A regisztráció menetet a következő oldal ismerteti.
  • Alaprendelkezési nyilatkozat megadása. Itt tehet nyilatkozatot arról, hogy milyen ügyekben kíván vagy nem kíván elektronikusan ügyet intézni, amennyiben már rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel.
  • Meghatalmazással kapcsolatos rendelkezések (amennyiben szükséges):
    • Itt van lehetősége meghatalmazást adni más természetes személy részére, amennyiben azt szeretné, hogy más természetes személy jogosult legyen ügyei intézésére.
    • Amennyiben más természetes személy vagy cég nevében kíván eljárni, akkor Önnek a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) rendelkezési nyilvántartás oldalán meghatalmazással kell rendelkeznie, amely a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ felületen keresztül indítható.

Itt adhat meghatalmazást, és tekintheti meg a kapott meghatalmazásait, amennyiben már rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel.

A NISZ Rendelkezési Nyilvántartás oldalán az Új rendelkezés készítése menüpontra kattintva adhatja meg:

  • Természetes személyként: alaprendelkezését
  • Jogi személyek esetén (Cégek): szervezeti alaprendelkezését

Ha Ön jogi személy (Cég) képviseletében jár el, az első lépés a cég szervezeti azonosítása, és csak ezt követően van lehetősége a cég részére szervezeti alaprendelkezést adni.

Ha Ön természetes személyként jár el, akkor fenti beazonosítást nem kell elvégeznie, az új rendelkezés gombra kattintva alaprendelkezési nyilatkozatát meg tudja adni.

Elektronikus azonosítás

Az e-ügyintézés a https://magyarorszag.hu oldalon keresztül érhető el és az elektronikus azonosítással kezdődik a Központi Azonosítási Ügynökön – KAÜ – keresztül. Az ügyfél az elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével azonosíthatja magát, ami történhet az ügyfélkapun keresztül, elektronikus személyi igazolvánnyal vagy telefonos azonosítással. Az azonosítással kapcsolatos tudnivalókról itt olvashat részletesen.

Elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre csak akkor van lehetőség, ha az adott ügyintézés vagy nyilatkozat megtétele nem igényel személyazonosító adat megadását nem elektronikus ügyintézés esetén sem.

A személyre szabható elektronikus ügyintézési felület

Elektronikus ügyintézés megkezdésekor az azonosítás a KAÜ - Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáshoz csatlakozva történik.

Automatikus döntéshozatali eljárás

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. automatikus döntéshozatali eljárást nem alkalmaz. A Személyes Ügyintézői Felületen (SZÜF) feltöltött adatokat, dokumentumokat az arra feljogosított ügyintéző letölti és a hatályos jogszabályoknak, egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatunknak és belső utasításainknak megfelelően feldolgozza, elintézi és megválaszolja az ügyfél számára.

Az elektronikus aláírás és bélyegző használatáról

Társaságunk, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az elektronikusan kiállított dokumentumokat fokozott, bélyegző típusú elektronikus aláírással, illetőleg időbélyeggel látja el.


Kapcsolattartási szabályok

„E-ügyintézési törvény” 16. § (1) Ha jogszabály valamely nyilatkozat megtételét nem köti valamely kapcsolattartási mód alkalmazásához, az ügyfél - az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban meghatározott elérhetőségeit alkalmazva - szabadon választja meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való elektronikus kapcsolattartás módját.

(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során, ha jogszabály a kapcsolattartás módját nem határozza meg,

a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza,

b) ügyintézési rendelkezés hiányában az elektronikus kapcsolattartás módját szabadon választja meg.

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. elérhetőségei:

Adatkezelési tájékoztató

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. az e-ügyintézés során nem használ fel és nem kezel több személyes adatot, mint más kommunikációs csatornáin indított ügyintézése során. Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Üzemszünet, üzemzavar esetére kialakított eljárásrend

Az üzemszünet ideje alatt ügyfélszolgálatunk a fenti „ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. elérhetőségei” pontban megjelölt címeken érhető el és nyílik lehetősége ügyintézést kezdeményezni. Üzemszünet alatt az ügyfélkapu helyett az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. elérhetőségeinél megadott címekre küldjük el a választ, kért tájékoztatást.

Az elektronikus ügyintézésben bekövetkezett legalább 4 órás üzemzavar az elintézési határidőbe nem számít bele.

Vonatkozó jogszabályok

2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet - az elektronikus ügyintézés részletszabályairól


Kapcsolódó linkek

Az e-ügyintézés használatára vonatkozó általános tájékoztatók itt találhatóak.

Az e-ügyintézés során használt kifejezésekről, fogalmakról itt található összefoglaló.

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. honlapja 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt elektronikus ügyintézési tájékoztatója itt érhető el:

Az ügyintézési tájékoztató itt tölthető le pdf formátumban.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szolgáltató az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. Társaságunk lehetővé teszi az elektronikus információ- és dokumentumcserét az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, mint együttműködő szervek részére. 

Elérhetőségünk:
Hivatali kapu: saját Hivatali Kapuval rendelkező szervezetek az ELMUEMASZ címzést használják (KRID: 247600799) 

Az elektronikus aláírás és bélyegző használatáról

Társaságunk, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az elektronikusan kiállított dokumentumokat fokozott, bélyegző típusú elektronikus aláírással, illetőleg bélyegzővel látja el. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban Eüitv.) nevesített ügyekben ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a keletkezett elektronikus okiratokat hitelesítés céljából elektronikus aláírással és/vagy bélyegző típusú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel látja el.

Információátadási szabályzatunkat itt tekintheti meg.