Ugrás a tartalomra

Tájékoztató az egyetemes szolgáltatóváltásról

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (továbbiakban ELMŰ-ÉMÁSZ) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) jóváhagyásával visszaadta villamos energia egyetemes szolgáltatási engedélyét, amely Önre nézve azt jelenti, hogy a társasággal fennálló villamos energia vásárlási szerződése 2021. augusztus 31-én megszűnik. A folyamatos villamosenergia-ellátás továbbra is zavartalanul biztosított, mivel a Hivatal 2021. szeptember 1-jétől új szolgáltatót jelölt ki.

Az új egyetemes szolgáltató az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

További részletek

A villamos energia ára nem változik, szerződésével további teendője nincs. Vevő (Fizető) azonosítója változatlan marad, kivéve, ha ELMŰ és ÉMÁSZ területen is van fogyasztási helye. Az új szolgáltatónál új szerződésszáma lesz minden ügyfélnél. 

2021. augusztus 31-ig az ELMŰ-ÉMÁSZ elérhetőségei változatlanok.
Telefon: +36 1 238 3838 és +36 46 535 535
Bővebb információ: elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas

Az augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ügyekkel, kérdésekkel, számlareklamációval kapcsolatban, kérjük, továbbra is az ELMŰ-ÉMÁSZ-t keresse.

A 2021. szeptember 1-jétől felmerülő áramügyekben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-hez az alábbi elérhetőségeken forduljon: 
Az áramügyekkel foglalkozó állandó ügyfélszolgálati irodák helyszíne nem változik, azonban szeptember 1-jétől azokat már az MVM Next üzemelteti megváltozott nyitvatartási időben:

 • hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–14 óráig,
 • szerda: 8–20 óráig.

Előzetes időpontfoglalás továbbra is szükséges.

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 20 474 9999, +36 30 474 9999, +36 70 474 9999 vagy +36 1 474 9999

A telefonos ügyfélszolgálat új nyitvatartási ideje:

 • hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–16 óráig,
 • szerda: 8–20 óráig.

Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700
E-mail: ugyfelszolgalat[AT]mvm.hu
Online ügyfélszolgálat:  ker.mvmnext.hu
Mobilapplikáció: MVM Next EnergiApp
Web: www.mvmnext.hu/ee


Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akik az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-nél meghatalmazott bevonásával intézték az ügyeiket, hogy 2021. szeptember 1-jétől szíveskedjenek új meghatalmazásról gondoskodni. A korábbi meghatalmazás az új egyetemes szolgáltatónál, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél sajnos nem érvényes. Köszönjük együttműködésüket.

Ügyfélszolgálati kiesés az átállási időszakban

Az ELMŰ-ÉMÁSZ által végzett átállási munkálatok miatt az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

 • augusztus 30–31. - az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak
 • augusztus 28. – szeptember 1. 08:00 - online ügyfélszolgálat nem elérhető
 • augusztus 28. – szeptember 1. 08:00. - mobilapplikáció nem elérhető

 

 • Augusztus 28–31. között a telefonos ügyfélszolgálaton csak a következő ügyek lesznek intézhetők: általános tájékoztatás, előre fizetős mérő feltöltése, hibabejelentés.
 • Augusztus 28-án mérőállás-diktálásra kizárólag a telefonos ügyfélszolgálaton lesz lehetőség.
 • Az online ügyfélszolgálaton és a mobilapplikáción szeptember 1-7. között nem lesz diktálási lehetőség.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/D. § előírásainak értelmében az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal korábban megkötött egyetemes szolgáltatói szerződés – a felek elszámolási kötelezettsége mellett – automatikusan megszűnik. Ezzel egyidejűleg Ön és az MVM Next között az átadás időpontjában – a törvény erejénél fogva –, új egyetemes szolgáltatási szerződés jön létre, az MVM Next üzletszabályzatának megfelelő tartalommal, amellyel kapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincs. Új szerződés kiküldése, aláírása nem szükséges, az Ön szerződéses adatai a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően átkerülnek az MVM Nexthez. Az ELMŰ-ÉMÁSZ szerződést lezáró 2021. augusztus 31-i mérőállás meg fog egyezni az MVM Next szerződést indító 2021. szeptember 1-jei nyitó mérőállással.

A változás velejárója a jelenlegi számlázási és nyilvántartási rendszer pénzügyi és számviteli lezárása, ami a két szolgáltató, az átadó és az átvevő engedélyes közötti váltás folyamatának elengedhetetlen, technikai lépése. Emiatt az ELMŰ-ÉMÁSZ minden ügyfél részére 2021. augusztus 31. zárási dátummal végszámlát készít, amely várhatóan szeptemberben fog megérkezni. A legpontosabb elszámolás biztosítása érdekében, kérjük, adja meg mérőállását az alábbiak figyelembevételével.


A végelszámolás a tényleges mérőállás alapján történik

 • ha a leolvasó augusztus 31-én vagy szeptember 1-jén olvassa le a mérőt, akkor a végszámla a leolvasott mérőállással készül és az lesz az augusztus 31-i záró, valamint az MVM Nextnél a szep-tember 1-jei nyitó mérőállás;
 • ha Ön augusztus 16–28. között telefonon, az újonnan létrehozott „Szolgáltatóváltás” menüpontban diktálja mérőállását vagy augusztus 16–27. között az online ügyfélszolgálaton rögzíti a Mérőállás bejelentése menüpontban az „Ár / Áfaváltozás miatti mérőállás bejelentés” négyzetet kipipálva.

A végelszámolás becsült mérőállás alapján történik

 • ha augusztus 31-én vagy szeptember 1-jén nem történik Önnél elosztói leolvasás és nem él a diktálás lehetőségével sem, úgy az utoljára leolvasott vagy korábban diktált mérőállás alapján és az Ön fogyasztási szokásainak megfelelően történik a szolgáltatói becslés, amelyre jogszabály biztosít lehetőséget, így az csak rendkívüli esetben képezheti reklamáció alapját;
 • ha diktálási időszaka minden hónap 1–7., illetve 8–14. között esedékes és Ön a megszokott módon diktál, akkor addigi fogyasztásáról a szokásos módon készíti el a számlát az ELMŰ-ÉMÁSZ. Így az augusztusi időszakra két számlája készül: egy normál számla a diktálási időszakig, majd a végszámla 2021. augusztus 31-i záró dátumig;
 • ha diktálási időszaka minden hónap 15–21. vagy 22–28. között esedékes és Ön a megszokott módon diktál. Ebben az esetben az Ön által rögzített mérőállás alapján készül a záró időszakig szóló becsült végszámla. Így Ön augusztusban nem kap számlát, és a szeptemberben elkészülő végszámlája egy hónapnál hosszabb időszakról fog szólni. FONTOS, hogy augusztus 28-án mérőállás-diktálásra kizárólag a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lesz lehetősége.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ augusztus 31-i záró mérőállása lesz az MVM Nextnél a szeptember 1-jei nyitó mérőállás.


Mérőállását az ELMŰ-ÉMÁSZ jelenlegi elérhetőségein diktálhatja be:

 • csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöldszám: +36 80 202 938
 • mobiltelefonról is hívható telefonszámok: +36 20/30/70 938 3838
 • Online ügyfélszolgálat: ker.elmuemasz.hu
 • EnergiApp mobilapplikáció

 

A végelszámolás a tényleges mérőállás alapján történik, ha Ön 2021. augusztus 16–28. között telefonon, az újonnan létrehozott „Szolgáltatóváltás” menüpontban diktálja mérőállását vagy 2021. augusztus 16–27. között az online ügyfélszolgálaton rögzíti a Mérőállás bejelentése menüpontban az „Ár / Áfaváltozás miatti mérőállás bejelentés” négyzetet kipipálva.

 

A végelszámolás becsült mérőállás alapján történik

 • ha diktálási időszaka minden hónap 1–7., illetve 8–14. között esedékes és Ön a megszokott módon diktál, akkor addigi fogyasztásáról a szokásos módon készíti el a számlát az ELMŰ-ÉMÁSZ. Így az augusztusi időszakra két számlája készül: egy normál számla a diktálási időszakig, majd a végszámla 2021. augusztus 31-i záró dátumig;
 • ha diktálási időszaka minden hónap 15–21. vagy 22–28. között esedékes és Ön a megszokott módon diktál. Ebben az esetben az Ön által rögzített mérőállás alapján készül a záró időszakig szóló becsült végszámla. Így Ön augusztusban nem kap számlát, és a szeptemberben elkészülő végszámlája egy hónapnál hosszabb időszakról fog szólni.

FONTOS, hogy 2021. augusztus 28-án mérőállás-diktálásra kizárólag a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lesz lehetősége.

 

Mérőállását az ELMŰ-ÉMÁSZ jelenlegi elérhetőségein diktálhatja be:

 • csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöldszám: +36 80 202 938
 • mobiltelefonról is hívható telefonszámok: +36 20/30/70 938 3838
 • Online ügyfélszolgálat: ker.elmuemasz.hu
 • EnergiApp mobilapplikáció

Részszámlázással kapcsolatos tudnivalók

Ha Ön az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál részszámlaalapú elszámolást kért, az MVM Next is részszámlákat fog küldeni a jövőben.


Diktáláson alapuló elszámolás

Ha Ön az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál havi diktálás alapján kapta a számláit, a jövőben az MVM Next is így fog számlázni. Mérőállását a megszokott időszakokban, azonban megváltozott elérhetőségeken diktálhatja majd be. Erről bővebben Az MVM Next ügyfélszolgálati elérhetőségei áramügyekben alcím alatt olvashat.


Csoportos beszedési megbízással kapcsolatos információk

Ha Ön a villamosenergia-számlájához kapcsolódó csoportos beszedési megbízással rendelkezik, akkor a bankjának korábban adott megbízása az ELMŰ-ÉMÁSZ által kiállított végszámla beszedését követően az MVM Next által kiállított számlákra is érvényben marad. A változás kapcsán nincs teendője, mivel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/D. § lehetővé teszi, hogy az Ön bankja a villamos energia egyetemes szolgáltató hivatalos bejelentése alapján módosítsa a csoportos beszedési megbízása kedvezményezettjét.


Egyedi átutalás

Ha Ön banki átutalással fizeti számláját, kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra teljesítse a befizetést. Felhívjuk figyelmét, hogy az MVM Next más bankszámlaszámokat használ, amelyek a villanyszámlákon megtalálhatók lesznek.


Online felületről indított fizetés

Az ELMŰ-ÉMÁSZ azon ügyfeleinek, akik jelenleg a Simple Pay ismétlődő fizetést használják, 2021. szep-tember 1-jétől megszűnik a beállításuk, mivel az MVM Nextnek a CIB Bankkal van megállapodása. Az online bankkártyás fizetés a CIB Bank biztonságos felületén lesz elérhető.

Az online bankkártyás fizetés a Simple Payen is működni fog, ezen keresztül csak a végszámla és az esetleges korábbi tartozás rendezhető az ELMŰ-ÉMÁSZ felé.


E-számla-megbízása tovább él

Ha eddig elektronikus úton kapta számláit, továbbra is elektronikus formában tudja megtekinteni azokat az MVM Next online ügyfélszolgálatán (ker.mvmnext.hu), ezzel kapcsolatban további teendő nincs.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ által kiállított eddigi számlák és a közeljövőben érkező végszámla a jelenlegi online ügyfélszolgálaton (ker.elmuemasz.hu) érhető el és fizethető be.

 

ATM-es fizetés

OTP-s ATM-eken keresztüli fizetési lehetőség 2021. augusztus 16-tól megszűnt.Számlák és fizetési felszólítók kiküldése külföldi címre

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szabályai szerint 2021. szeptember 1-jétől nem küldhető külföldi címre postai küldemény, ideértve a számlát, fizetési felszólítót is. Kérjük, hogy az érintett ügyfelek adjanak meg magyarországi értesítési címet, vagy elektronikus ügyintézést és számlázást. Ha nem kerül megadásra más cím, akkor a felhasználási helyre küldi az új szolgáltató a számlákat, értesítéseket.

 

Hogyan ismerem fel a hamisított e-számla-értesítőket? 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól 2021. szeptember 1-jén érkezett ügyfeleknek az MVM Next is a korábban megszokott küllemű, szöveges értesítő e-mailt küld az e-számlájuk elkészültéről.
Az értesítőben változatlanul a számla főbb adatai szerepelnek, és továbbra sincs pdf-csatolmány. A számla a korábbiakhoz hasonlóan az értesítőből az online ügyfélszolgálatra kattintva érhető el, és a befizetése is ott történik. A számla részletes megtekintéséhez bejelentkezésre van szükség a megszokott felhasználónév és jelszó megadásával, de csak fizetéshez továbbra sem szükséges bejelentkezni. Az online ügyfélszolgálat új címe: https://ker.mvmnext.hu, így kezdődik az e-számla-értesítőben megadott link is.

Az MVM Next e-számlája leghamarabb szeptember közepétől várható. 
Az MVM-es értesítő levél feladója MVM Next online ügyfélszolgálat, de fontosabb ennél a megjelenített cím mögötti, valós e-mail-cím (amely egyes levelezőrendszerekben a kurzor odaillesztésére jelenik meg), a volt ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfeleknek az <onlineugyfelszolgalat[AT]mvmee.hu>, mert ennek nehezebb a meghamisítása.
Más feladó és e-mail-cím egyértelműen adathalász-kísérletre utal!

Az ELMŰ-ÉMÁSZ által kiállított e-számlák természetesen még a korábbi feladótól érkeznek.

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az előre fizetős mérők feltöltése 2021. szeptember 1-jén 00:00–07:00 óra között nem lehetséges. Kérjük, gondoskodjon időben a mérő feltöltéséről.

Előre fizetős mérőjét 2021. szeptember 1-jétől a LAPKER-feltöltőpontokon vásárolt kóddal továbbra is feltöltheti. Ehhez az ELMŰ-ÉMÁSZ által biztosított feltöltőkártyák továbbra is használhatók. A jelenleg használt kártya cseréje nem szükséges, a mérő feltöltésére ezzel a kártyával továbbra is lesz lehetősége. Ha az üzletben az új, MVM Next által kiállított kártya már elérhető, megbízott partnerünk a feltöltőkód vásárlásakor kezdeményezi a díjmentes kártyacserét.

Kérjük, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ által kiállított számlákat – beleértve a végszámlát is – az ELMŰ-ÉMÁSZ felé határidőre egyenlítse ki. Az ELMŰ-ÉMÁSZ e-számláit a ker.elmuemasz.hu online ügyfélszolgálaton tudja befizetni.

A szeptember 1-jét követő időszakban az MVM Next által kiállított számlákat az MVM Next felé kell kiegyenlíteni.

Amennyiben Ön részletfizetési megállapodást köt szeptember 1-jét megelőzően az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal, akkor a megállapodás a szolgáltatóváltással nem szűnik meg. Kérjük, hogy a részletfizetési megállapodásban foglalt fizetési határidőnek megfelelően továbbra is rendezze az esedékes részletösszeget az ELMŰ-ÉMÁSZ felé.

Ha az Ön felhasználási helye az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól tartozás miatt kikapcsolt felhasználási helyként kerül át az MVM Nexthez, a visszakapcsolás feltétele:

 • a hátralék kiegyenlítése az ELMŰ-ÉMÁSZ részére és ennek igazolása a kapott dokumentummal az MVM Next felé.
  Elmaradását a felszólítólevélen feltüntetett bankszámlaszámra hivatkozva egyedi utalással, vagy a levélhez mellékelt csekken, vagy a személyes ügyfélszolgálatok bármelyikén bankkártyával egyenlítheti ki.
 • és a visszakapcsolási díj megfizetése a felhasználási hely szerint illetékes hálózati elosztó részére. (Az elosztóra vonatkozó információt villamosenergia számlája 3. oldalán, a számlarészletező blokk tetején találja a jobb oldalon „Elosztói Engedélyes” megnevezéssel.) 
  A visszakapcsolási díjat, a hálózati elosztó személyes ügyfélszolgálati irodáiban bankkártyával, vagy a munkatársunktól kapott csekken, postai úton rendezheti.

 

Ha Ön az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál védendő fogyasztó, nincs teendője, az MVM Next erről értesítést kap, és Ön továbbra is védendő fogyasztó marad. 2021. szeptember 1. után a védendő státusz meghosszabbítására vagy új státuszra vonatkozó igénylőlapját a felhasználási hely szerint illetékes, a számlája 3. oldalán feltüntetett hálózati elosztóhoz kell majd eljuttatnia.

Ha Ön háztartási méretű kiserőművel (pl. napelemes rendszer) rendelkezik, a becsült mérőállás megállapítása az előző tényfogyasztások alapján történik. Ha nem áll rendelkezésre leolvasott adat, akkor mindkét számlálóra (vételezés és visszatáplálás) becsléssel történik a mérőállás megállapítása. Mivel a végszámla miatt egy plusz elszámolószámla készül, előfordulhat, hogy az éves szaldóelszámolásnál egyedi esetekben eltérés mutatkozik majd.

 

Hogyan történik a háztartási méretű kiserőművek (HMKE), napelemes rendszerek szolgáltatóváltás miatti rendkívüli elszámolása?

A háztartási méretű kiserőművek,  napelemes rendszerek elszámolásával érintett ügyfelek problémájával kapcsolatosan keresi az átadó- és az átvevő szolgáltató azt a megoldást, amely lehetőséget ad a jelenleg szigorúan szabályozott folyamatoktól való eltérésre. Ezzel kapcsolatosan egyeztetések folynak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. között. A cél, hogy a 2021. augusztus 31-ei, törvényileg kötelező elszámolás senkit ne érintsen hátrányosan.

Az ügyfélszolgálati irodák helyszíne nem változik, azonban 2021. szeptember 1-jétől azokat már az MVM Next üzemelteti.

Ha utólag a 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra az ELMŰ-ÉMÁSZ-ra vonatkozó kérdéssel, panasszal, igénnyel élne, a megszokott elérhetőségeken teheti meg. Az állandó ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat új nyitvatartási idővel működnek 2021. szeptember 1-jétől.

Az új nyitvatartási idő: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–14 óráig, szerda: 8–20 óráig.

Előzetes időpontfoglalás továbbra is szükséges.

 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ megbízásából a későbbiekben is eljáró ügyfélszolgálat elérhetőségei változatlanok:

Személyes ügyfélszolgálati irodák: elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/ugyintezesi-modok/ugyfelszolgalati-irodak

2021. szeptember 1-jét követően az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal kötött korábbi szerződéses ügyeivel kapcsolatban az MVM Next biztosítja a személyes ügyintézést.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2021. szeptember 1-jétől az alábbi elérhetőségeken várja Önt:

Személyes ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei: mvmnext.hu/ee oldalon, az Ügyintézési módok menüpont alatt

Ha utólag a 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra az ELMŰ-ÉMÁSZ-ra vonatkozó kérdéssel, panasszal, igénnyel élne, a megszokott elérhetőségeken teheti meg. Az állandó ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat új nyitvatartási idővel működnek.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ megbízásából a későbbiekben is eljáró ügyfélszolgálat elérhetőségei változatlanok:

 • normál tarifával hívható városi számok: +36 1 238 3838 és +36 46 535 535
 •  mobiltelefonról hívható számok: +36 20 978 5611, +36 30 978 5611, +36 70 978 5611  vagy +36 20 978 5612, +36 30 978 5612, +36 70 978 5612

Az MVM Next ügyfélszolgálati elérhetőségei áramügyekben 2021. szeptember 1-jétől

 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 20/474-9999, +36 30/474-9999, +36 70/474-9999, vagy +36 1/474-9999
 • Mérőállás bejelentése: +36 20 888 1260, +36 30 818 1260, +36 70 801 1260, +36 1 238 1260, +36 80 424 526

2021. szeptember 1-jétől a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 

 • hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–16 óráig,
 • szerda: 8–20 óráig.

Ha utólag a 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra az ELMŰ-ÉMÁSZ-ra vonatkozó kérdéssel, panasszal, igénnyel élne, a megszokott elérhetőségeken teheti meg.

Az MVM Next ügyfélszolgálati elérhetőségei áramügyekben 2021. szeptember 1-jétől


Azok az ügyfelek, akik korábban már letöltötték az EnergiApp néven ismert applikációt, szeptemberben az első indításkor az applikáció felületén tájékoztatást kapnak az új verzió frissítéséről, amelyet új alkalmazásként kell letölteniük a Google Play áruházból vagy az App Store-ból. Az új alkalmazás már az MVM Next mobilapplikációja lesz, amely MVM Next EnergiApp néven lesz elérhető. Javasoljuk, hogy az új MVM Next EnergiApp-ba történő első sikeres bejelentkezést követően a korábbi EnergiApp applikációt távolítsa el készülékéről, hiszen azon ügyintézésre már nem lesz lehetőség. Tájékoztatjuk, hogy az MVM Next EnergiApp a rendszer átállása miatt csak 2021. szeptember 1-jén 08:00 órától lesz elérhető. Az új applikáció a korábban megszokott funkcionalitással használható, pl. mérőállás rögzítésére, számlafizetésre.

Azon ügyfelek, akiknek a felhasználási helye jelenleg az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szolgáltatási területén van, az MVM Next EnergiApp-ban továbbra is használhatják hálózatos regisztrációjukat és intézhetik hálózatos ügyeiket az eddig használt felhasználónevükkel és jelszavukkal.

Azon ügyfeleknek, akiknek felhasználási helye az ELMŰ Hálózati Kft. területén van, és a korábbi EnergiApp applikációt az ELMŰ hálózatos regisztrációval használták, a jövőben egy új applikációt kell letölteniük hálózatos ügyeik intézéséhez. Ez E.ON Hálózat néven lesz megtalálható és letölthető a Google Play áruházból, valamint az AppStore-ból. Itt is rögzíthetik mérőállásukat, kérhetnek értesítést tervezett áramszünetről, használhatják hibabejelentésre. 

ELMŰ Hálózati Kft., az E.ON csoport tagjával kapcsolatos információkat az alábbi oldalakon talál:

2021. augusztus 31-ig: elmuhalozat.hu

2021. szeptember 1-től: eon.hu/pestmegyeihalozat

ÉMÁSZ Hálózati Kft:

2021. augusztus 31-ig: emaszhalozat.hu

2021. szeptember 1-től: mvmemaszhalozat.hu

(2021. szeptember 1-től az ÉMÁSZ Hálózati Kft. MVM Émász Áramhálózati Kft. néven működik tovább.)

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóinak fentiek szerinti átvételével összefüggésben az átvétellel érintett villamosenergia-felhasználóknak (fogyasztók) és egyéb ügyfeleknek (fizetők stb.) (együtt: Érintettek) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/C. § (7) bekezdésében felsorolt személyes adatait az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a törvény ezen bekezdésének rendelkezése alapján a szolgáltatóváltozást (az átvétel időpontját) megelőző 30. napig  és az átvétel napján az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére átadja (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-140263, adószám: 26713111-2-44).  Az átadás tárgyát nem képezik a folyamatban lévő ügyfélpanaszok és a tartozással kapcsolatos ügyek, amelyek kezelője továbbra is az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. marad.

Az átadott személyes adatokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a hivatkozott törvény 151. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az átvétellel érintett felhasználók átvétele, a villamosenergia-ellátásuk 2021. szeptember 1-jétől történő biztosításához szükséges teendők elvégzése céljából kezeli.

Az Érintettek az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által átadott személyes adataiknak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által 2021. augusztus 31-ig, fenti célból történő kezeléséről (többek mellett az átadásra kerülő személyes adatokról, az új adatkezelőről, valamint az őket megillető érintetti jogokról stb.) szóló részletes tájékoztatást a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban találhatják meg.

 

Az egyetemes szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban Önről kezelt személyes adatok tekintetében az átvétel 2021. szeptember 1-jei időpontjától kezdődően az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lesz az új adatkezelő.  

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ezen időponttól az átvétellel érintett felhasználók, fizetők stb. (mint szerződött felhasználói [fogyasztói] és egyéb ügyfelei) személyes adatait „A villamosenergia-felhasználókkal megkötött villamos energia egyetemes szolgáltatási szerződésekkel és/vagy villamosenergia-kereskedelmi szerződésekkel összefüggésben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által a villamos energia felhasználóiról (fogyasztóiról) és egyéb ügyfeleiről (fizetők, kapcsolattartók stb.) kezelt személyes adatokról” szóló Általános Adatkezelési Tájékoztatójában részletesen ismertetettek szerint kezeli tovább.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. általi ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban, míg az MVM Csoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. fenti Adatkezelési Tájékoztatói a http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban érhetők el.

 

Kapcsolódó dokumentumok