Ugrás a tartalomra

Költözés bejelentése

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.

Ha Ön az új (átvevő) felhasználó...

... akkor szerződéskötéséhez az alábbi iratokat illetve nyomtatványokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni:

Adásvétel esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került (a TakarNet rendszerből letöltött nem hiteles tulajdoni lap is megfelelő*),
 • Több tulajdonos vagy haszonélvező esetén Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez,
 • Albetétesítésre váró új építésű társasházi ingatlan esetén elegendő az a tulajdoni lap, amelyen széljegyen szerepelnek a tulajdonosok,
 • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával

 Az előd felhasználó elhalálozása és családon belüli névátírás esetén:

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került (a TakarNet rendszerből letöltött nem hiteles tulajdoni lap is megfelelő*),
 • Halotti anyakönyvi kivonat,
 • Amennyiben a hagyatékátadás még nem történt meg, az ügyfél azon nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy várhatóan örökös lesz, az ingatlant lakja, használja vagy fenntartja (Örökös nyilatkozat),
 • Több örökös, tulajdonos, haszonélvező esetén Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez,
 • Aktuális mérőállás.

Bérleti jogviszony esetén:

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került (a TakarNet rendszerből letöltött nem hiteles tulajdoni lap is megfelelő*),
 • Bérleti szerződés,
 • Amennyiben a bérleti szerződés nem rendelkezik a szolgáltatókkal történő szerződéskötésről, a tulajdonosok és haszonélvezők által aláírt Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez,
 • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával.

Kitöltendő nyomtatványok:

Nem lakossági felhasználó esetén a fentieken kívül az alábbi iratokat kérjük bemutatni, fénymásolatban mellékelni:

 • Cég / gazdálkodó szervezet esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány,
 • Államigazgatási szervezetek és egyéb intézmények: A szervezet, intézmény nyilvántartásba vételét, működését igazoló okirat,
 • Egyéni vállalkozó esetén: Vállalkozói igazolvány, ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási szám.

Társasház esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:


Ha Ön előd (elköltöző) felhasználó...

... a szerződés felmondásához az alábbi iratokat illetve nyomtatványokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni:

A szerződésének felmondását követően az elosztói engedélyes elvégzi a felhasználási hely műszaki felülvizsgálatát. A felülvizsgálaton a szerződést felmondó ügyfelünk meghatalmazottja is részt vehet. A helyszíni ellenőrzés térítésmentes és közös érdekünk, hiszen a vonatkozó jogszabály alapján amennyiben a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a mérőóra sértetlen, egy később feltárt rendellenesség miatti felelősség nem a korábbi felhasználót terheli.

 

Kapcsolódó dokumentumok