Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi tájékoztató

A jelentkezésnél megadott adatok kezelése

Amennyiben Ön álláspályázatunkra kíván jelentkezni, jelentkezését az ELMŰ-ÉMÁSZ karrierportálján teheti meg.

Energiakarrier – Az ELMŰ-ÉMÁSZ karrierportálja

Önt a regisztráció, illetve álláspályázatra történő jelentkezés során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportba (cégcsoport) tartozó munkáltató, mint adatkezelő az ennek során a jelentkező természetes személyek által megadott személyes adatokat kizárólag az álláspályázatokkal kapcsolatosan gyűjti és kezeli.

Az adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete ( „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

A megadott információk tartalmát részben Ön határozza meg (pl. önéletrajz). Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport az Ön által megadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért mindennemű felelősséget kizár.

A jelentkezők által az álláspályázattal összefüggésben megadott adatok kezelésének kizárólagos célja munkaerő biztosítása érdekében potenciális munkavállalók felkutatása, kiválasztása. Munkatársunk csak indokolt esetben, és kizárólag az álláspályázatával kapcsolatosan keresi Önt elsősorban telefonon, e-mailben vagy postai úton, kizárólag az Ön által megadott elérhetőségeken.

Az álláspályázatokkal összefüggő adatkezelésekről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat a kapcsolódó dokumentumok között tekintehti meg.

Kapcsolódó dokumentumok