Ugrás a tartalomra

ELMŰ Zrt.

Több mint 120 éve az ügyfelekért!

Ugye nem is gondolta volna?

A Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság több mint egy évszázada működik.

A vállalat még az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában kezdte el működését és két világháborút, illetve több rendszerváltozást átélve folytatja lényegében az eredeti célú tevékenységét: a különböző jellegű fogyasztók villamos energiával való ellátását.

Történetünk

1893-tól két magánvállalat, mint részvénytársaság gondoskodott a budapesti áramszolgáltatásról. A Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság (BÁV Rt.) 110 V váltakozó feszültséget, a Magyar Villamossági Részvénytársulat (MV Rt.) pedig 105 V egyenfeszültséget szolgáltatott. 1914-ben a két áramszolgáltató vállalat egyesítésével megalakult Budapest Székesfőváros Elektromos Művei (BSzEM).

Ebben az időszakban a vállalat irányítását a Fővárosi Tanács végezte.Az Elektromos Művek e kiemelkedő korszakban az áramtermelő- és az elosztó-berendezéseit jelentős mértékben gyarapította, gazdaságosabbá tette és korszerű színvonalra emelte a fővárosi áramszolgáltatás biztonságát is.

E munka eredményeként vált Budapest Székesfőváros Elektromos Művei a főváros legnagyobb önálló vagyonú vállalatává, és ekkor alakult ki – a harmincas évek elején kibontakozó gazdasági válság ellenére – olyan szolgáltatási színvonal, amely a mai értelmezésű piacgazdaság feltételrendszerét is kielégítheti.

A villamosenergia-ipar egy része már a legelső szakaszban, az 1946. évi XX. törvény alapján állami felügyelet alá került. Az Elektromos Művek állami irányítása elvileg 1949. január 1-ével kezdődött, azonban ennek gyakorlati megvalósulása csupán 1950-től történt meg. A vállalat neve ezután Budapest Főváros Elektromos Művei (BFEM) lett.

Az állami irányítás bevezetésével egyidejűen a vállalat szolgáltatási területe is jelentősen megnőtt. 1949-ben törvény született Budapest területének új megállapításáról, ennek alapján az elővárosokat és a fővárossal szomszédos települések egy részét is Budapesthez csatolták. Így a vállalat áramszolgáltatási területe kb. 15-szörösére növekedett és elérte a 3000 km2 nagyságot.

Ekkor a cég - alapítása után 99 évvel - visszatért az eredeti, részvénytársasági tulajdonformára, amelyben még csak hazai részvénytulajdonosok szerepeltek. Ez csupán egy átmeneti, rövid időszak volt, amely az 1992. január 1-i részvénytársasággá alakulástól a vállalat részleges külföldi tulajdonba vételéig, azaz 1996-ig terjedt. A vállalat elnevezése Budapesti Elektromos Művek Rt. (ELMŰ Rt.) lett.

A megalakult részvénytársaság legfontosabb feladatai voltak: a struktúra átalakítása a piacgazdaság követelményeinek megfelelően, revitalizációs program kidolgozása a hálózatok modernizálásához, az információs rendszer és a számítógépes hálózat továbbfejlesztése. A társaság olyan közszolgáltatást végez, amely nélkül nem képzelhető el a normális élet a XX. században.

Az alapvető célkitűzéseket ki kell egészíteni a társadalmi kötelezettséggel, amely az ELMŰ Zrt. megfogalmazásában: "Társaságunknak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a fizetőképes fogyasztók villamosenergia-igényét a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki."

A Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelenlegi korszaka 1995-ben kezdődött, és fő jellemzője, hogy a részvények többsége külföldi szakmai befektető tulajdonában van. A villamosenergia-piac átalakulására felkészülve,

2000. júniusától – a "Kihívás 2001" projekt keretében – a Társaság szorosabb együttműködést alakított ki az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zrt-vel.

2007. januárjában – a törvényi előírásoknak megfelelően – lezajlott a Társaság kereskedelmi és hálózati tevékenységének szervezeti és jogi szétválasztása.

2009-ben létrejön az RWE Hungária Kft., amely a villamosenergia-és gázszolgáltató társaságok mellett a Mátrai Erőművet is integrálja a magyarországi tevékenységet koordináló szervezetbe. 

2016-ban az RWE Csoport átalakulása miatt az innogy Hungária veszi át az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felügyeletét.

2019. októberétől az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport az E.ON csoport tagja.