Ugrás a tartalomra

ELMŰ Hálózati Kft.

A villamosenergia-rendszer együttműködése és a közcélú hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében 2007. január elsejével az ELMŰ Hálózati Kft. megkezdte működését az alábbi feladatokkal:
 • a működési engedélyében meghatározott közcélú elosztó hálózat irányítása, hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása;
 • az általa üzemeltetett hálózat biztonságos, hatékony és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével történő üzemeltetése, fenntartása, a villamos energia elosztó hálózatokon keresztül történő továbbítása;
 • a villamos energia felhasználókhoz történő eljuttatása, az üzemi szabályzatban meghatározott mennyiségi elszámolások elkészítése;
 • a karbantartási, javítási, felújítási munkák, fejlesztések időben történő elvégezése vagy elvégeztetése, valamint a szükséges készletek és tartalékok biztosítása;
 • kétévente hálózat fejlesztési terv készítése, és az átviteli rendszerirányító részére az üzemi szabályzatban meghatározott módon történő benyújtása és a közcélú hálózat olyan fejlesztése, hogy ahhoz minden felhasználó hozzáférhessen;
 • a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat működéséhez, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott információk összegyűjtése és szolgáltatása az átviteli rendszerirányítóval együttműködve;
 • a háztartási méretű kiserőművekről a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése;
 • a VET alapján a védendő felhasználókkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása;
 • a mérési, leolvasási és számlázási rendszerek fejlesztéséről a működési engedélyben meghatározott időszakonként beszámoló készítése, illetve a számlázási rendszer lényeges megváltoztatása előtt a Hivatallal történő egyeztetés;
 • ügyfélszolgálatok működtetése telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben.

Az ELMŰ Hálózati Kft. főbb adatai/paraméterei (2011):

 • Ellátási terület: 4134 km2
 • Fogyasztási helyek száma: 1513 ezer