Ugrás a tartalomra

Maximális madárvédelem

A felelősség vállalása környezetünkért az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport alapvető érdeke. Minden fejlesztésünk, beruházásunk kiemelkedő szempontja a minket körülvevő világ megóvása.

Távvezetékeink üzemeltetése során az egyik legfontosabb környezetvédelmi feladat a madarak védelme. Az Agrárminisztériummal, illetve területi szerveivel aláírt „Akadálymentes égbolt” elnevezésű, a madarak védelmét szolgáló megállapodás 10 éves évfordulója kapcsán összegeztük az ilyen irányú tevékenységünket. Ez alapján kijelenthetjük, hogy időarányosan teljesítettük a vállalásainkat, minden meghirdetett projektben részt vettünk és a megállapodás alapján kijelölt fontos madár élőhelyeken a hálózatainkat madárbaráttá alakítottuk.

Jelenleg az Kiskunsági Nemzeti Park területén található túzok (Otis tarda) rezervátum hálózatainak földkábelbe történő elhelyezését kezdtük meg. Ennek során mintegy 30 km szabadvezeték hálózatot szüntetünk meg, amelyek a nagy testű és rossz repülési képességű madarakra jelent komoly veszélyt a vezetéknek való nekirepülések során. 

A jövőre vonatkozóan fontos előrelépésnek tartjuk, hogy megkezdjük a madárbarát kialakítású függőszigetelős hálózatok építését. Ezekre a típustervek elkészültek, jelenleg folyik a technológiai átállás. Ez hosszútávon megoldja az áramütéses madárbalesetek problémáját.

A főbb tevékenységeken kívül továbbra is részt veszünk egyéb madárvédelmi tevékenységekben, így segítséget nyújtunk a madarak gyűrűzésében, gólyafészkek áttelepítésében, a Budakeszi Vadasparkban egy bemutató hely létesítésében, bekamerázott oszlopok felvételei alapján a madarak viselkedésének vizsgálatában.A Madártani Intézettel folyamatos kapcsolatban állunk, 120 kV-os távvezetékeinkre azokon a helyeken ahol az élőhely a legmegfelelőbb, mesterséges fészkeket telepítünk.