Ugrás a tartalomra

A támogatási kérelemről

Az adott üzleti évi támogatási költségkeret felhasználásának módjáról Társaságcsoportunk Igazgatósága évente dönt.
Az éves szinten támogatási tevékenységre fordítható összeg mértékét a gazdasági eredmények és a működési környezet szereplői körében elvárt hatások együttes mérlegelése alapján határozzák meg. A támogatandó szervezetek kiválasztásánál figyelembe vesszük a beérkező pályázatokat, a helyi sajátosságokat, valamint a szolgáltatási területen belüli elhelyezkedést.

Olyan szervezetek pályázhatnak Társaságcsoportunk támogatására, amelyek...

 • alapítványi vagy egyesületi társasági formájuk bírósági bejegyzését és közhasznú státuszukat igazolni tudják;
 • írásban ismertetik a támogatásra szoruló kezdeményezést és szervezetüket a honlapunkon megadott módon;
 • saját forrásból, dokumentáltan garantálni tudják a program költségvetésének minimum 30%-át.

Nem támogatunk:

 • magánszemélyeket;
 • pártokat, kormányzati szervezeteket;
 • olyan szervezeteket és eseményeket, amelyek faji, vallási, kisebbségi vagy bármely egyéb diszkriminációt alkalmaznak, illetve támogatnak;
 • olyan rendezvényeket, amelyek szélsőséges magatartást váltanak ki, vagy erősen túlpolitizáltak;
 • olyan szervezeteket, amelyek az elmúlt öt évben Társaságcsoportunkkal szemben áramdíjtartozást halmoztak fel, illetve amelyeknél szabálytalan vételezést tártunk fel.

Elvárások a kérelmezővel szemben

 • A célkitűzések világosak, a program megvalósítható.
 • A szervezet működése áttekinthető.
 • Társadalmi megítélése kifogástalan.
 • Pénzügyi háttere és ügyvitele ellenőrizhető és átlátható.

Pályázatok ügyrendje

Ha egy közhasznú alapítvány vagy egyesület Társaságcsoportunktól támogatáshoz kíván jutni, a honlapunkon található támogatási kérelmet és adatlapot teljes körűen kitöltve kell elküldenie a Kommunikációs és szabályozásmenedzsment igazgatóságunk következő e-mail címére:

Csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyekhez a fentiek mellett e-mailben csatolják a pályázó alapító okiratának és bírósági bejegyzésének másolatát is. Az átutalt összegről adóigazolást, a megvalósult projektről pedig beszámolót várunk minden támogatott szervezettől.

Kérjük, hogy a pályázat megírása előtt olvassák el figyelmesen honlapunkon a "Szabályozatok" címszó alatt található Magatartási Kódexünket, melyben foglaltak megtartását vállaljuk és a vonatkozó részek betartását partnereinktől is elvárjuk.

Kapcsolódó dokumentumok