Ugrás a tartalomra

Megújuló energiapark Fóton

Vajon hogyan gondolunk a jövőre? Mit érzünk pazarlásnak és milyen megoldások segítenek bennünket a fenntarthatóságban? A környezeti terhelés vajon egyéni szinten is mérhető?

Az ELMŰ-ÉMÁSZ kiemelt figyelmet szentel az új technológiák területén végzett kutatásoknak és nagy hangsúlyt helyez innovatív mintaprojektek megvalósítására. A megújuló energiaforrások hasznosítása, szerepük növelése lokális, regionális illetve globális szinten a 21. század egyik legfontosabb feladata. A fosszilis energiaforrások végessége, az importfüggőség csökkentése fontos eleme az Európai Uniós irányelveknek és a magyarországi vállalásoknak is.

Ennek a gondolatmenetnek a jegyében 2012-ben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal együttműködésben megkezdtük egy megújuló bázisú energiapark alapjainak megteremtését. A Fóti Lovasterápiás Központ területére tervezett energiapark hozzájárul a helyi szinten rendelkezésre álló megújuló energiaforrások hasznosításához.

Az energiapark részeként napenergiát, szélenergiát, vízenergiát és biomasszát felhasználó energiatermelő berendezéseket építünk ki. A déli tájolású tetőfelületeken napelemeket és napkollektorokat telepítünk, a terület szélén egy kisebb szélgenerátort állítunk fel, a területen keresztülfolyó patakra mikro-vízturbinát telepítünk illetve az állatállomány trágyájából előállított biogáz hasznosítására biogáz motort helyezünk üzembe.

2012 szeptemberében megkezdődött az istálló tetejére telepített 15,6 kW-os napelemes rendszer próbaüzeme. A megtermelt villamos energiát betápláljuk a Lovasterápiás Központ belső hálózatára, amit helyben el is fogyasztanak.

A projekt fontos részét képezi a megújuló termelőket összefogó felügyeleti és irányító rendszer kiépítése, melynek révén a társaságcsoport üzemeltetési és egyéb műszaki tapasztalatokat szerezhet a megújuló bázisú villamosenergia-termelés speciális tulajdonságairól és hálózatra gyakorolt hatásáról.

Az energiatermelő berendezéseken kívül energiatárolók (villamos és hő) beépítését is tervezzük, amelyek lehetővé teszik az együttműködő rendszerben rejlő további lehetőségek kiaknázását. Ezáltal a megvalósuló energiapark egyúttal egy Smart Grid pilot projekt kezdetét is jelenti. A demonstráció egyik célja a decentralizát termelői és hálózati struktúrák, valamint a benne rejlő különböző célú optimalizálási lehetőségek vizsgálata. A helyi szabályozásnak köszönhetően a különböző csoportokba rendezett fogyasztók a megújuló energia rendelkezésre állásához és az energiatárolók töltöttségéhez alkalmazkodnak.

Az energiafarm megteremtése elősegíti az egyetemekkel, főiskolákkal való együttműködést is. A jövő mérnökei egy helyen koncentráltan tanulmányozhatják a megújuló bázisú energiatermelés elemeit, a megszerzett ismeretek pedig további fejlesztések irányába mozdíthatják a jövő generációját.

A Fóti Lovasterápiás Központban megépített Látogatóközpont kiváló lehetőséget biztosít oktatási és demonstrációs célokra, a megújuló energiatermeléssel kapcsolatos ismeretek széles körű bemutatására.

Kapcsolódó dokumentumok