Ugrás a tartalomra

Sikeres az "okos mérés"

Vajon hogyan gondolunk a jövőre? Mit érzünk pazarlásnak és milyen megoldások segítenek bennünket a fenntarthatóságban? A környezeti terhelés vajon egyéni szinten is mérhető?

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, a Fővárosi Gázművek (FŐGÁZ), a Fővárosi Vízművek és a Budapesti Távhőszolgáltató (FŐTÁV) munkatársaival közösen – a Magyar Energia Hivatallal (MEH) egyeztetve és annak iránymutatásait betartva – folytatta a 2011-ben megkezdett Smart Metering Pilot Projekt megvalósítását.

A fenti közműcégekkel együttműködve sikeresen lezajlott egy közös beszerzési eljárás, és a 2011. évi szándéknyilatkozaton túl, az együttműködésünket a projekt minden szereplőjével szerződésben is rögzítettük. A pályáztatás során egyértelművé vált, hogy jelenleg nincs a piacon olyan cég, amely a hatályos, MEH által definiált Smart Metering előírásokat a tender időpontjában maradéktalanul teljesíteni tudná, így egyedi mérőrendszert kell megvalósítani.

Mindez a közművek még szorosabb együttműködését jelentette. 2012 végére a tervezett villamos fogyasztásmérők 75 százalékát (ez 6 000 villamos fogyasztásmérőt jelent, valamint emellett közel 1 000 gázmérőt és 200 vízmérőt) szerelték fel a hálózatokra alig több mint másfél hónap alatt.

A cégspecifikus finomhangolások és az informatikai rendszer tesztelése alapján, a pilot projekt előreláthatóan az ütemtervnek megfelelően fokozatosan teljesíteni fogja a célkitűzésekben megfogalmazott elvárásokat.

A hazai Smart Metering történelmében mérföldkőnek számított, amikor a 6 magyarországi villamosipari hálózati engedélyes közös asztalhoz ülve sajtótájékoztatót tartott az okos mérés országos bevezetéséről. Ezt követően a Smart Metering Multi Utility Pilotban résztvevő budapesti közműcégek is ismertették a világviszonylatban is egyedülálló, 4 közmű együttműködést megvalósító projektjüket a médiával. A mintaprojekt terjedelme szerint 8 000 villamos fogyasztásmérő, 1 000-1 000 gáz- és vízmérő telepítése, valamint 500 már meglévő hőmennyiségmérő rendszerbe illesztése fog megvalósulni 2013. év végéig.

A Smart Metering pilot projekt résztvevői bíznak abban, hogy az okos mérők alkalmazásával, a fogyasztóknak színvonalas szolgáltatást nyújtva, hozzájárulhatnak Magyarország energiastratégiájának hatékony megvalósításához és a fogyasztók elégedettségének növeléséhez.

Kapcsolódó dokumentumok