Ugrás a tartalomra

Integrált Irányítás Politika

Küldetésünk

Az ELMŰ-ÉMÁSZ küldetéseként környezetbarát, megfizethető és megnyugtatóan biztonságos villamos energia szolgáltatást nyújtunk fogyasztóinknak. Ezt a kor színvonalának és elvárásainak megfelelő innovatív megoldások alkalmazásával valósítjuk meg, miközben hangsúlyt fektetünk munkatársaink és partnereink bizalmának, elégedettségének elnyerésére. Küldetésünk megvalósulása érdekében négy pillérből álló Integrált Irányítási Rendszert működtetünk, és kötelességünknek tekintjük annak folyamatos fejlesztését.

Folyamatmenedzsment

Fogyasztóink igényeinek magas színvonalú kielégítése, és elégedettségük elérése érdekében folyamatmenedzsment rendszert működtetünk, elkötelezettek vagyunk a vonatkozó jogszabályoknak és tulajdonosi elvárásoknak megfelelő, egységes első működés megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében. Ennek keretében munkatársainkat ösztönözzük arra, hogy javaslataikkal elősegítsék fogyasztóink hatékony és ügyfélbarát kiszolgálását. A követelmények megvalósítása érdekében célokat és programokat határozunk meg.

Munkabiztonság

Elhatározott céljaink eléréséhez elengedhetetlen munkatársaink megfelelő mentális és fizikai egészségi állapota, melynek megőrzésére és az egészség-károsodás megelőzésére kiemelt figyelmet fordítunk. Elkötelezettek vagyunk a veszélyek kiküszöbölésére és a MEB kockázatok csökkentésére. Törekszünk arra, hogy munkatársaink és üzleti partnereink biztonságos munkakörnyezetben, stressz-mentes körülmények között végezzék napi feladataikat, és munkájuk végeztével ugyanolyan egészségesen térjenek haza, mint amilyenek a munka megkezdésekor voltak. Fenti, munkatársainkkal közös cél megvalósítása érdekében Paritásos Munkavédelmi Testületet működtetünk, ahol munkavállalóinknak biztosítjuk a tanácskozás lehetőségét.

Környezetirányítás

Az ELMÜ-ÉMÁSZ fenntartható üzleti tevékenységéhez és a társadalom által történő elfogadottságához elengedhetetlen, hogy működésével minél kevésbé avatkozzon be a természetes környezeti folyamatokba. Munkánk során felmérjük és vizsgáljuk tevékenységünk környezetre gyakorolt sajátos hatásait. Elkötelezettek vagyunk a környezeti erőforrások minél kíméletesebb használatára, a környezetszennyezés megelőzésére, a környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztésére, célul kitűzve ökológiai lábnyomunk minimalizálását.

Energiairányítás

Az ELMŰ-ÉMÁSZ – Magyarország meghatározó energetikai vállalatcsoportjaként – kiemelkedő felelősséggel bír az energia hatékony felhasználását elősegítő, tudatos viselkedés kialakításáért és a hatékony új technológiák elterjesztéséért. Ezért, példát mutatva, törekszünk arra, hogy saját energiafelhasználásunkat a legkorszerűbb módszerek alkalmazásával a szükséges minimális szintre szorítsuk, megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat fogyasztóink részére is átadjuk. Így tudunk közvetlenül és közvetve tevőlegesen is hozzájárulni az élhető hazai és európai környezet fenntartásához.

Tanúsítványok

Kapcsolódó dokumentumok