Ugrás a tartalomra

Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

A weboldalain megjelenített információkat az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport bármely tagja kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjai törekszenek a weboldalaikon és az azokról elérhető linkeken, hiperhivatkozásokon található adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmilyen szavatosságot nem vállalnak azok pontossága, érvényessége vagy teljessége tekintetében. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjai fenntartják továbbá a jogot a weboldalaik tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldalaik látogatója azok tartalmát kizárólag személyes célra letöltse, de a tartalom módosítása, reprodukálása vagy bármilyen üzleti célra történő felhasználása nem megengedett. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalhoz bármilyen internetes kapcsolódást (linket, hivatkozást) létrehozni. A kapcsolódás létrehozásához adott hozzájárulás esetében is tilos a weboldalak bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjai semmilyen felelősséget nem vállalnak a weboldaluk megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért és sérülésekért. A weboldalakon elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjai semmilyen esetben nem felelősek semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a weboldalukról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok és védjegyek

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjainak weboldalain szereplő nevek, képek, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalak tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjának előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjainak weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek, szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, és az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjának tulajdonát képezik, azok letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjának írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tagja a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.