Ugrás a tartalomra

125 éves az ELMŰ

Társaságunk idén ünnepli megalapításának 125 évfordulóját.

Az ELMŰ megalapításának 125. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Az ELMŰ és Budapest, valamint a Közép-Magyarországi Régió történelme szorosan összekapcsolódik az elmúlt 125 év változásaival. Ez idő alatt az ELMŰ igen különböző és változásokkal tarkított politikai, gazdasági és piaci feltételek között fo-lyamatosan biztosította a villamosenergia ellátást. Egy dolog azonban soha nem változott: az ELMŰ el-kötelezettsége ügyfeleivel szemben, és az elv, amely az ágazatunkat előre viszi. A jövőbe tekintve a cé-lunk, hogy megbízható villamos áram és gázellátást, valamint azokhoz kapcsolódó innovatív szolgáltatá-sokat nyújtsunk a régiónak és ügyfeleinknek.

Az elmúlt néhány évben az ELMŰ sikeresen hajtotta végre a régi stílusú, hagyományos energiaszolgálta-tó cégből az egyik legnagyobb magyarországi energiainfrastruktúra- és energiaszolgáltató cégcsoporttá való átalakulást. Ezt az ELMŰ üzleti portfóliójának fejlesztésével valósult meg, amely már magában fog-lalja a villamos elosztóhálózat üzemeltetését és az egyetemes szolgáltatást, villamos áram és földgáz szabadpiaci értékesítését, e-mobility szolgáltatásokat, a decentralizált energia-megoldásokat, a közvilágí-tási, hálózati és energiaszolgáltatási termékeket.

Mi azonban nem állunk meg itt. A jövőben az ELMŰ üzleti tevékenysége négy fő pilléren nyugszik. A sza-bályozott hálózat-üzemeltetés a jövőben is Magyarország gazdasági növekedésének infrastrukturális gerincét alkotja. Kiskereskedelmi árukereskedelmi tevékenységünk a továbbiakban is villamosáram- és földgáz-értékesítési üzletágainkat fedi majd le és az árukereskedelmen túl kapcsolt energia és hálózati szolgáltatási megoldásokat kínálunk majd ügyfeleinknek. A Solutions üzletág az e-mobilitásra, a decent-ralizált energiára valamint az energiához és infrastruktúrához kapcsolódó megoldásokra összpontosít. Ennek érdekében határozott úgy az ELMŰ-ÉMÁSZ hogy új céget hoz létre ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. néven, amely 2018. szeptember 1-jétől nyújtja ezeket a szolgáltatásokat B2B ügyfeleknek. E termékek mellett az ELMŰ távközlési infrastruktúra szolgáltatóvá is válik, amely stratégiánk negyedik pillérét fogja alkotni. 

Az ELMŰ továbbra is a technológia és innováció éllovasa, amely a fenntartható élet- és szolgáltatás-minőség fejlesztésére fókuszál a digitalizációra helyezve a hangsúlyt, amely a hálózat-üzemeltetés és ügyfélszolgálat egyik meghatározó megatrendje. Az ELMŰ már felkészült a jövő energiavilágára és arra törekszik, hogy hozzájáruljon a magyar energia- és gazdaságpolitika sikeréhez. Az ELMŰ és munkatársai keményen dolgoznak, és komoly erőfeszítéseket tesznek a jövő energiaágazatának alakításáért.

Társaságunk története 1891-ben kezdődik, amikor Budapest két magánvállalattal, a Magyar Villamossági Rt.-vel és a Budapesti Általános Villamossági Rt.-vel kötött koncessziós szerződést a főváros villamos energia szolgáltatására. Mind a két vállalat a mai Újlipótváros északi részén hozta létre központját (az ELMŰ jelenlegi székháza is ebben a városrészben van), ahol szolgáltatását egyszerre 1893-ban indult el. A két vállalatot 1910-ben vásárolta meg a Főváros, majd 1912-ben egyesíttette a szintén tulajdonában álló Budapest Székesfőváros Elektromos Művei Rt.-vel.

1918 és 1950 között a Főváros tulajdonában és irányítása alatt állt egészen az államosításig. Ez idő alatt a város legnagyobb önálló vagyonú vállalatává vált. A Társaságot 1949-ben államosították, 1963-ban vette fel a Budapesti Elektromos Művek nevet és betagozódott az állami Magyar Villamos Művek tröszt-be.

A rendszerváltást követően 1991-ben önálló Részvénytársaságba szervezték, majd 1996-ban privatizálták. Többségi tulajdonosa a német RWE és az ENBW vállalatok lettek, majd 1998-ban bevezették a Budapesti Értéktőzsdére.