Ugrás a tartalomra

Megállapodás a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal

Szeptember 6-án az ELMŰ-ÉMÁSZ stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.

A megállapodást az ELMŰ-ÉMÁSZ részéről Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági elnök, míg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részéről Vecsei Miklós alelnök írták alá.

Thiell asszony elismerő oklevelet is átvehetett, amelyben az Egyesület a támogatottak nevében is köszönetet mondott az elmúlt években nyújtott elkötelezett támogatásért, illetve átvette a Befogadás Házának kertjében álló szobor bronzból készült kicsinyített mását is.

A felek sikeres együttműködése több évre nyúlik vissza, amelynek keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a korábbi években számos karitatív tevékenységet valósított meg az ELMŰ-ÉMÁSZ támogatásának köszönhetően.

A 2018-as éves adományozási keretből az ELMŰ-ÉMÁSZ 7 millió forintot adományozott a hospice ellátás támogatására, azzal a céllal, hogy biztosítsa az ellátáshoz szükséges technikai és anyagi követelményeket, és hozzájáruljon a meglévő berendezések korszerűsítéséhez.

A megállapodás célja, hogy a felek az eddigi sikeres kooperáció alapján a jövőre nézve hosszú távú partnerkapcsolatot létesítsenek abból a célból, hogy a rászorultak segítése a korábbi programokhoz hasonlóan, még szélesebb körben és hatékonyabban valósulhasson meg.

Ezen cél megvalósítása érdekében a felek minden év február végéig egyeztetnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által a tárgyévben megvalósítandó közös programokról. A programok részletes feltételeit, ideértve az ELMŰ-ÉMÁSZ által nyújtandó támogatások mértékét, a felek egyedi megállapodásban fogják rögzíteni.