Ugrás a tartalomra

Módosult a villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat

az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-nél

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. november 21-én kelt FVFO_2018/1681-3 számú határozatával jóváhagyta az ELMŰ- ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatának módosítását.

A módosítást elsősorban adatvédelmi jogszabályok hatályba lépése, különböző jogszabályváltozások miatti módosítás, a Szolgáltató által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változások és szövegpontosítások indokolták.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban foglaljuk össze a főbb változásokat, a módosítást érintő tárgyköröket:
 

Az Európai Unió általános adatvédelmi EU 2016/679 rendeletének (GDPR) szabályaival való összhang megteremtése (Üzletszabályzat 3. fejezet 3.1 pont alatt található rendelkezések, Személyes adatkezelés 5. fejezet).

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. jogosult a szerződésszegése miatt a felhasználó részére automatikusan fizetendő kötbér összegét a felhasználónak az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel szemben a kötbérfizetési kötelezettség időpontjában fennálló, lejárt esedékességű tartozásába beszámítani, és a felhasználó részére a különbözetként fennmaradó összeget megfizetni, amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése az Üzletszabályzat 11.1.a) , d)-e) pontok alapján kerülne kifizetésre. (Üzletszabályzat 13. fejezet 13.7.2 pont)

Fogyasztó által történt túlfizetés visszautalásával kapcsolatos szabályozás pontosítása. (Üzletszabályzat 13. fejezet 13.7.2 pont) 

Panaszbejelentés kivizsgálására jogosult szervezeti egység feladatkörének pontosítása (Üzletszabályzat 14. fejezet 14.3.2 pont) 

Az ügyben eljáró bíróság pontosítása (Üzletszabályzat 14. fejezet 14.6. pont) 

Változott a Szolgáltató honlapjának címe (www.elmuemasz.hu) valamint az online ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége (https://ker.elmuemasz.hu). (1. számú függelék)

Megváltozott a kazincbarcikai és a mezőkövesdi ügyfélszolgálati irodák címe, és módosult a tiszaújvárosi fiókiroda nyitvatartási ideje. (1. számú függelék).

Pontosításra került a panaszkezelés elektronikus elérhetősége panaszkezeles[AT]elmuemasz.hu. (1. számú függelék)  

A jogszabályi környezet változása, a Szolgáltató működési gyakorlatból eredő változások és pontosítások miatt a Függelékben található F6. F8. F9. F11. F14. F15. F16. számú nyomtatványok módosításra kerültek. 

Az Egyetemes Szolgáltatói vásárlási szerződés általános szerződési feltételeinek változása GDPR miatt (M1. számú melléklet 2.2. pontja) 

Panaszbejelentés kivizsgálásra jogosult szervezeti egység feladatkörének pontosítása (M1. számú melléklet 2.2. pontja) 

Az aktuális üzletszabályzat teljes szövegét ide kattintva megtekintheti, illetve nyomtatott formában elérheti ügyfélszolgálati irodáinkban.

Jelen levelünk csak tájékoztatásul szolgál, a változásokkal kapcsolatban Önnek nincsen teendője. 

Üdvözlettel:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.