Ugrás a tartalomra

Tájékoztató a versenypiaci kereskedő változásáról

2022. szeptember 30. napjával az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. jogutódlással beolvad az E.ON Energiamegoldások Kft.-be. 2022. október 1-jétől az érintett ügyfelek versenypiaci energiakereskedője az E.ON Energiamegoldások Kft.


Az egyesülést követően az E.ON Energiamegoldások Kft. a jövőben egységesebben tudja kezelni a különböző ügyféligényeket, emellett pedig az egyszerűbb és hatékonyabb belső működésnek köszönhetően több figyelmet fordíthat ügyfeleire és az új energetikai megoldásokra.

Az energiakereskedők beolvadása ügyfeleink szerződéseit nem befolyásolja, azok változatlan feltételekkel élnek tovább.

Fontos változás, hogy 2022. októbertől bankszámlaszámaink megváltoznak.


További változásokról és teendőkről az érintett ügyfeleket szeptember elején közvetlenül levélben is tájékoztatni fogjuk.

 

További részletek

Az energiakereskedők beolvadása, egyesülése az Ön szerződését/szerződéseit nem befolyásolja, mert az/azok változatlan feltételekkel él(nek) tovább.  További teendői nincsenek. Új szerződés kiküldése, aláírása nem szükséges, az Ön szerződése(i) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az E.ON Energiamegoldások Kft. -re száll(nak) át.

2022. október 1-jétől az E.ON Energiamegoldások Kft. hatályos üzletszabályzata vonatkozik az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságok valamelyikével kötött szerződésére, ez Önre nézve nem tartalmaz hátrányos változást és jelen változás a szerződés(ek) Felhasználó általi felmondását nem alapozza meg.

Amennyiben Ön villamos energia (áram) szerződéssel rendelkezik, Vevő (Fizető) azonosítója változatlan marad.

Amennyiben Ön földgáz szerződéssel rendelkezik, Vevő (Fizető) azonosítója megváltozik – az új azonosítókról és az ezzel járó változásokról 2022. október 1-jét követően külön levélben tájékoztatjuk.

Amennyiben versenypiaci szerződése 2022. szeptember 30-án lejár, Társaságcsoportunk már az E.ON Energiamegoldások Kft. nevében ad Önnek ajánlatot és szerződést.

A három versenypiaci kereskedő esetében az ügyfélszolgálat központi elérhetőségei 2022. március 1-jétől azonosak:

 

E-mail:

KKV kezelésű felhasználók: versenypiac[AT]eon.hu

Közigazgatási felhasználók: kozigazgatas[AT]eon.hu

Nagyüzleti szegmensbe tartozó ügyfeleink forduljanak személyes ügyfélmenedzserükhöz a megszokott elérhetőségeken.

Telefon:

KKV kezelésű felhasználók: 1423

Közigazgatási felhasználók: 06 80 262 000

Nagyüzleti szegmensbe tartozó ügyfeleink forduljanak személyes ügyfélmenedzserükhöz a megszokott elérhetőségeken.

 

Személyes ügyfélszolgálati iroda:

Cím: Budapest, 1132 Váci út 72-74. (nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8.00 - 14.00 óráig, szerda 8.00 - 20.00 óráig). Előzetes időpontfoglalás továbbra is szükséges.

Változik a levelezési cím, az új cím: E.ON Energiamegoldások Kft. 9002 Győr, Pf. 205.
Írásos megkeresését október 1-től ezen a címen várjuk.

 

Ügyfélszolgálatunk működése az átállási időszakban

Számlázási és ügyfélszolgálati rendszereink az átállási időszakban folyamatosan működnek, azonban hosszabb válaszidőre kell számítani.

Az informatikai átállás miatt szeptemberi számláját a megszokotthoz képest eltérő időpontban kaphatja meg, ez a fizetési határidőt nem befolyásolja, az a szerződés szerint kerül meghatározásra.

A rendkívüli elszámolás miatt versenypiaci online ügyfélszolgálatán - szeptember 15. – október 7. között nem lesz diktálási (mérőállás rögzítési) lehetőség.

Megértésüket és együttműködésüket az átállási időszakban előre is köszönjük.

A változás velejárója a jelenlegi, ELMŰ-ÉMÁSZ mérlegkör lezárása, ami a jogelőd és a jogutód engedélyes közötti váltás folyamatának elengedhetetlen, technikai lépése. Emiatt minden ügyfél részére villamos energia és földgáz tekintetében egyaránt 2022. szeptember 30-i zárási dátummal végszámlát készítünk, amely várhatóan októberben, a beolvadást követően érkezik, így azon már az E.ON Energiamegoldások Kft. neve és bankszámlaszáma fog szerepelni. A rendkívüli elszámolás az Ön normál elszámolási időszakát és elszámolási alapját nem változtatja.

A távlehívásra alkalmas mérőkre a területileg illetékes elosztó a zárási dátumra lehívja az aktuális mérőállást – Önnek nincs teendője. A nem távmért (profilos) mérők esetén a területileg illetékes elosztó a zárási dátumra a korábbi elszámolási adatok alapján becslést készít.

A legpontosabb elszámolás biztosítása érdekében, nem távmért, normál[1] felhasználási helyekre kérjük, adja meg mérőállását az alábbiak figyelembevételével:

 1. Az elszámolás a tényleges mérőállás alapján történik, ha
  • az Ön normál elszámolása szeptember 30-ára esik és leolvasott mérőállás az elosztónál rendelkezésre áll;
  • ha diktálási időszaka minden hónap 15-30. között esedékes, és Ön az elosztó által biztosított csatornákon megszokott módon diktál;
  • az E.ON által erre a célra kialakított: https://www.eon.hu/vegszamla/diktalas oldalon szeptember 15-30. között zárómérőállást rögzít.
 2. Az elszámolás becsült mérőállás alapján történik, ha
  • szeptember 30-án nem történik elosztói leolvasás;
  • az Ön diktálási időszaka minden hónap 1-7., illetve 8-14. között esedékes;
  • ·nem él az E.ON erre a célra kialakított felületén a diktálás lehetőségével,

úgy az utoljára leolvasott vagy korábban diktált mérőállás alapján és az Ön fogyasztási szokásainak megfelelően történik a szolgáltatói becslés, amelyre jogszabály biztosít lehetőséget, így az csak rendkívüli esetben képezheti reklamáció alapját.[1] EFM és HMKE felhasználási helyekre külön szabályok vonatkoznak, ld. lejjebb.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. és ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a nem távmért, normál[1] felhasználók számára lehetőséget biztosít a mérőállások diktálására időszakosan: 2022.szeptember 15-30. között, egy erre a célra kialakított felületen:

https://www.eon.hu/vegszamla/diktalas

A felületre a Vevő (Fizető) azonosítójával és legalább egy Felhasználó azonosító megadásával tud belépni – adatait a legutolsó számláján találja. Kérjük, a diktáláshoz készítse elő számláját.

Bejelentkezés után a felület kilistázza az adott Vevőazonosítóhoz tartozó összes olyan Felhasználási helyet, amelyre fogadhatunk diktálást: az aktuális mérők és a legutóbb elszámolt mérőállások (ez utóbbi tájékoztatásul) kerülnek megjelenítésre. Kérjük, hogy a záró mérőállását úgy adja meg, hogy annak elszámolása 2022. szeptember 30-i dátumra fog történni.

Amennyiben Ön a diktálási felületen megjelenő bármely Felhasználási helyére nem rögzít mérőállást, az elszámolás becsült mérőállás alapján fog történni.

Felhívjuk figyelmét, hogy

Nem kell megadnia mérőállását, amennyiben:

 • Távleolvasásra alkalmas mérője van (idősoros vagy AMR);
 • 20 m3/h feletti mérővel rendelkezik, azaz PG2 tarifán vételez;
 • Előre fizetős mérője van;
 • Elszámolása 2022. szeptember 30-ra esik és az elosztó leolvasta;
 • Szerződése 2022.szeptember 30-án lejár.

Amennyiben a diktálás felületre nem tud belépni vagy nem találja – a fenti feltételek szerint diktálási körbe tartozó – Felhasználási helyét, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal vagy kapcsolattartójával![1] EFM és HMKE felhasználási helyekre külön szabályok vonatkoznak, ld. lejjebb.

Előre fizetős mérők esetében nem kerül sor rendkívüli elszámolásra. A felhasználó korábbi egyenlege a beolvadás után változatlanul felhasználható.

Felhívjuk figyelmét, hogy az előre fizetős mérők feltöltése 2022. szeptember 28-30. között nem lesz elérhető, Kérjük, gondoskodjon időben a mérő feltöltéséről.

Átmeneti változás ELMŰ EFM (Előre fizetős mérő) feltöltésben

Tájékoztatjuk, hogy számlázási rendszerünk karbantartása miatt az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. és ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által kiadott feltöltőkártyákkal az előre fizetős mérők feltöltésére az alábbi csatornákon van lehetősége 2022. szeptember 24.és 2022. október 3. között.

2022. szeptember 24. és 25-én, 2022. október 1. és 2-án hétvégén a LAPKER hálózatában, a megszokott POS terminálon keresztül tudja előre fizetős mérőjét feltölteni. Felhívjuk figyelmét, hogy hétvégén csak egyszeri alkalommal tud feltölteni!

2022. szeptember 26-30. között és 2022. október 3-án a feltöltési szolgáltatás nem lesz elérhető a LAPKER hálózatában, helyette a versenypiaci ügyfélszolgálaton keresztül tudják feltölteni mérőiket, minden munkanap 8:00 – 16:00 óra között.

További információk ITT

 

Előre fizetős mérőjét 2022. október 4-jétől a LAPKER-feltöltőpontokon vásárolt kóddal továbbra is feltöltheti. Ehhez az ELMŰ-ÉMÁSZ által biztosított feltöltőkártyák továbbra is használhatók. A jelenleg használt kártya cseréje nem szükséges, a mérő feltöltésére ezzel a kártyával továbbra is lesz lehetősége.

Ha Ön háztartási méretű kiserőművel (pl. napelemes rendszer) rendelkezik, a rendkívüli elszámolás Önt is érinti.

A háztartási méretű kiserőművel, illetve napelemes rendszerrel (továbbiakban: HMKE) rendelkező ügyfelek számára az elosztók és kereskedők – az iparági szabályozások szem előtt tartásával – olyan elszámolási módot alakítottak ki, ami nem teremt az ügyfelek számára pénzügyileg hátrányos helyzetet:

A távlehívásra alkalmas mérőkre a területileg illetékes elosztó a zárási dátumra lehívja az aktuális mérőállást – Önnek nincs teendője. A nem távmért (profilos) mérők esetén a területileg illetékes elosztó a zárási dátumra a korábbi elszámolási adatok alapján becslést készít.

Ha az elosztó számára tény (távmért, leolvasott vagy diktált) mérőállás áll rendelkezésre, végszámla került kiállításra, az elszámolási időszakban esetlegesen felhalmozott többletfogyasztásáról.

Amennyiben Ön profilos mérővel rendelkezik, és az elosztói becslés szerint nincs többletfogyasztása, a megszokott havi szaldó alapú részszámláját fogja kapni. Az elszámolási időszakán belül keletkezett betáplált mennyiségét a hátralévő időszakban fel tudja használni, a kereskedő személyében történő változástól függetlenül.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön az elosztói csatornákon vagy a kereskedő által biztosított diktálási felületen szeptember 15-30. között mérőállást közöl, a diktált mérőállás alapján határozza meg az elosztó az záróértéket és Ön végszámlát fog kapni, amivel Ön az eddig keletkezett betáplált mennyiségét az elszámolási időszakának hátralévő részében nem fogja tudni felhasználni!

 

Milyen számlát fog kapni HMKE felhasználási helyére októberben?

Az októberben kiállított számlák már az E.ON Energiamegoldások Kft. nevében és új bankszámlaszámokkal kerülnek kiállításra:

 1. Amennyiben Ön távlehívható idősoros mérővel rendelkezik, a megszokott havi tény alapú számlát fogja kapni „végszámla” címmel.
 2. Amennyiben Ön profilos mérővel rendelkezik, a megszokott részszámláját fogja kapni, kivéve, ha Ön mérőállást diktál.

 

Az elosztóval közvetlenül szerződött HMKE felhasználási helyekre az elosztó végszámlát állít ki:

 1. amennyiben nincs többletfogyasztása, csak az alapdíjról kap RHD számlát.
 2. amennyiben többletfogyasztás mutatkozik, az elosztó az alapdíj mellett a többletfogyasztás forgalmi díját is kiszámlázza.

 

A rendkívüli elszámolás az Ön normál elszámolási időszakát és elszámolási alapját nem változtatja.

Amennyiben Ön villamos energia (áram) szerződéssel rendelkezik, az átállást követően Vevő (Fizető) azonosítója nem változik.

Részszámlázás

Ha Ön az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságoknál részszámlaalapú elszámolást kért, az E.ON Energiamegoldások Kft. ugyanúgy részszámlákat fog küldeni a jövőben.

Diktáláson alapuló elszámolás

Ha Ön az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságoknál havi diktálás alapján kapta a számláit, a jövőben az E.ON Energiamegoldások Kft. is így fog számlázni. Mérőállását a megszokott időszakokban diktálhatja majd be.

Egyedi átutalás

Ha Ön banki átutalással fizeti számláját, kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra teljesítse a befizetést. Felhívjuk figyelmét, hogy az E.ON Energiamegoldások Kft. más bankszámlaszámokat használ, amelyek a kiadott számlákon lesznek megtalálhatók.

Csoportos beszedési megbízással kapcsolatos információk

Ha Ön a villamosenergia-számlájához kapcsolódó csoportos beszedési megbízással rendelkezik, akkor a bankjának korábban adott megbízása az E.ON Energiamegoldások Kft. által kiállított villamos energia számlákra is érvényben marad. A változás kapcsán nincs teendője.

Online felületről indított fizetés

Az online bankkártyás fizetés a villamos energia szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek továbbra is működni fog az online ügyfélszolgálatunkon. A változás kapcsán nincs teendője.

E-számla-megbízása tovább él

Ha eddig elektronikus úton kapta számláit, beállítása nem változik, a számláit továbbra is elektronikus formában és módon küldjük meg, azokat meg tudja megtekinteni elektronikus formában.

Online ügyfélszolgálat

Az áram versenypiaci portál korábbi elérési útja (https://energiaszolgaltato.hu) megmarad, de a jövőben innen is elérhető lesz: https://www.eon.hu/hu/uzleti-es-kozigazgatasi/versenypiaci-ugyfelszolgalat.html

Az októberben kiállításra kerülő végszámla már az E.ON Energiamegoldások Kft. nevében érkezik, ahogy a következő részszámlák is, hiszen a jogutódlás október 1-jével megtörténik.

Amennyiben Ön földgáz szerződéssel rendelkezik, új Vevő (Fizető) azonosítót fog kapni 2022. október 1-jétől. A végszámlát követően az új gázévre vonatkozó számlái már az E.ON számlázási rendszerből kerülnek kiállításra.

Az új azonosítókról 2022. október 1-jét követően külön levélben tájékoztatjuk.

Az online ügyfélszolgálatiportálregisztrációval rendelkező ügyfeleket az E.ON üzleti ügyfélszolgálatára is regisztráljuk. Ezzel kapcsolatban Önnek nincs feladata. A rendszer e-mailben üzenetet fog küldeni, amikor az új regisztrációja elkészült.
Amennyiben több vagy eltérő azonosítóval rendelkezett, munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

 

Részszámlázás

Ha Ön az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságoknál részszámlaalapú elszámolást kért, az E.ON Energiamegoldások Kft. ugyanúgy részszámlákat fog küldeni a jövőben, ugyanakkor előfordulhat, hogy a számlakiállítás ütemezése módosul. Amennyiben Önnek korábban több hóközi részszámlája volt, az új gázévtől már csak havi egy részszámlát fog kapni.

Diktáláson alapuló elszámolás

Ha Ön az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságoknál havi diktálás alapján kapta a számláit, a jövőben az E.ON Energiamegoldások Kft. is így fog számlázni. Mérőállását az E.ON számlázási rendszerében minden hónap 1-5. napján tudja majd megadni..

Egyedi átutalás

Ha Ön banki átutalással fizeti számláját, kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra teljesítse a befizetést. Felhívjuk figyelmét, hogy az E.ON Energiamegoldások Kft. más bankszámlaszámokat használ, amelyek a kiadott számlákon lesznek megtalálhatók.

Csoportos beszedési megbízással kapcsolatos információk

Ha Ön a földgáz számlájához kapcsolódó csoportos beszedési felhatalmazással rendelkezik, számláit csoportos beszedéssel egyenlíti ki, választott fizetési módjához kapcsolódóan az alábbi teendők merülnek fel.

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. rendszeréből kiállított végszámla esetén:

- Önnek nincs teendője. A korábban, az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. részére adott felhatalmazást kérjük változatlanul hagyni a végszámla kiegyenlítéséig.

- Amennyiben a korábban adott felhatalmazását a végszámla beszedése előtt visszavonja, akkor az E.ON Energiamegoldások Kft. által benyújtott csoportos beszedési megbízás felhatalmazás hiánya miatt visszautasításra kerül, a beszedés nem teljesül. Ki nem egyenlített számláját az E.ON Energiamegoldások Kft.részére átutalással tudja teljesíteni. 

E.ON Energiamegoldások Kft. rendszeréből az új gázévre vonatkozólag kiállított számlák esetében:

- Amennyiben Ön továbbra is csoportos beszedéssel kívánja kiegyenlíteni számláit, akkor egy új csoportos beszedési megbízás teljesítésére jogosító felhatalmazást szükséges adnia az Ön számlavezető bankjánál az E.ON Energiamegoldások Kft. javára az alábbi adatokkal:
o Kedvezményezett neve: E.ON Energiamegoldások Kft. 
o Kedvezményezett azonosítója: A13322142
oSzerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: szerződéses folyószámla száma (11 karakter hosszú numerikus számsor, amelyet külön tájékoztatóban kommunikáltunk, illetve a számla 1. oldalán, a vevő neve és címe alatt jelenítünk meg)
- Amennyiben a fentiekben jelzett új felhatalmazás nem kerül megadásra az első számlájának esedékességének napjáig, akkor az Ön fizetési módját csekkes fizetési módra állítjuk át. Számláját átutalással is teljesítheti az E.ON Energiamegoldások Kft. részére.

A szükséges teendőkről az átállást követően külön levélben is tájékoztatjuk. 

Online felületről indított fizetés

Az online bankkártyás fizetés a földgázszerződéssel rendelkező ügyfeleinknek csak a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ versenypiaci online ügyfélszolgálaton (https://energiaszolgaltato.hu), a 2022. szeptember 30-ig tartó időszakra vonatkozó számláik esetén áll rendelkezésükre. Az átállást követően, ezen keresztül csak a végszámla és az esetleges korábbi tartozás rendezhető. Felhívjuk figyelmét, hogy az E.ON üzleti portálon bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, kérjük számláit átutalással rendezze.

E-számla-megbízása tovább él

Ha eddig elektronikus úton kapta számláit, továbbra is elektronikus formában és módon állítjuk ki, küldjük meg Önnek.

Online ügyfélszolgálat

Földgáz versenypiaci ügyfeleink:

 • 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó számláit a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ versenypiaci online ügyfélszolgálati portálon (https://energiaszolgaltato.hu).
 • 2022. október 1-jétől induló időszakra vonatkozó számlát az E.ON üzleti portálján (https://eon.hu/uzletiugyintezes) tudják megtekinteni.

A két portált az alábbi linken éri el a jövőben: https://www.eon.hu/hu/uzleti-es-kozigazgatasi/versenypiaci-ugyfelszolgalat.html

Felhívjuk figyelmét, hogy az októberben kiállításra kerülő e-számla (végszámla) már az E.ON Energiamegoldások Kft. nevében érkezik, ahogy a következő részszámlák is, hiszen a jogutódlás október 1-jével megtörténik.

Kérjük, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ által kiállított számlákat határidőre egyenlítse ki. A (korábbi) ELMŰ-ÉMÁSZ e-számláit továbbra is az https://energiaszolgaltato.hu versenypiaci online ügyfélszolgálaton tudja befizetni.

Kérjük, hogy az október 1-jét követően, már az E.ON Energiamegoldások Kft. által kiállított számlákat minden esetben a számlán szereplő, aktuális bankszámlaszámra, az E.ON felé egyenlítse ki.

Amennyiben Ön részletfizetési megállapodást köt október 1-jét megelőzően az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal, akkor a megállapodás a beolvadással továbbra is érvényes. Amennyiben október 1-jén túlnyúló időszakban élő részletfizetési megállapodással rendelkezik, az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. tájékoztatót küld Önnek a megváltozott bankszámlaszámokról, tájékoztatja hová utalhat a jövőben.
Kérjük, hogy továbbra is a részletfizetési megállapodásban foglalt fizetési határidőnek megfelelően rendezze az esedékes részletösszeget, a jogutód E.ON Energiamegoldások felé. Kérjük, kérdés esetén a részletfizetési megállapodásban megadott elérhetőségeinket használja.
 

Ha az Ön felhasználási helye 2022.október 1.-jét megelőzően került kikapcsolásra az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-t és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. felé fennálló tartozás miatt, akkor a visszakapcsolás feltételei 2022. október 1-je után a következők:

1. A hátralék kiegyenlítése, és a gyorsabb ügyintézés érdekében küldje el a befizetés igazolását a következő email címre: befizetesigazolas@aram.eon.hu

2. Elmaradását a felszólítólevélen vagy a hátralékos számlán feltüntetett bankszámlaszámra hivatkozva egyedi utalással kifizetheti,

3. A visszakapcsolás feltétele a visszakapcsolási díj megfizetése is, amelyet a felhasználási hely szerint területileg illetékes elosztói engedélyes részére kell megfizetni. (Az elosztóra vonatkozó információt villamosenergia-számlája 3. oldalán, a számlarészletező blokk tetején találja a jobb oldalon „Elosztói Engedélyes” megnevezéssel.) A visszakapcsolási díjat a területilegilletékes elosztói engedélyes felé az általa meghatározottak szerint rendezheti.

A jogutódlás következtében az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-t és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t illető valamennyi jog és kötelezettség 2022. október 1. napjától az E.ON Energiamegoldások Kft.-t illeti és kötelezi, emiatt

 • a 2022. október 1-től kiállított számlák esetében kizárólag a jogutód, E.ON Energiamegoldások Kft. nevére beérkező számlákat áll módjában a kereskedőnek befogadni, függetlenül a szerződés teljesítési időpontjától;
 • a beolvadást követően, a 2022. október 1-jét megelőzően teljesített szolgáltatások számlázása is az E.ON Energiamegoldások Kft. által történik.

A versenypiaci energiaszolgáltatással kapcsolatban Önről kezelt személyes adatok tekintetében 2022. október 1-étől kezdődően az E.ON Energiamegoldások Kft., mint jogutód lesz az új adatkezelő.  Az E.ON Energiamegoldások Kft. ezen időponttól az érintettek (felhasználók, fizetők stb.) személyes adatait „Villamos energia és földgáz termékek értékesítéséről” szóló adatkezelési tájékoztatójában részletesen ismertetettek szerint kezeli tovább. Az E.ON Energiamegoldások Kft. általi ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a „Telefonos hangfelvétel ügyfélszolgálati hívások esetén” című tájékoztató tartalmazza.

Az E.ON Energiamegoldások Kft. adatkezelési tájékoztatói az Adatvédelmi tájékoztatók (eon.hu) honlapon és az E.ON Energiamegoldások Kft. személyes ügyfélszolgálati irodájában érhetők el.