Ugrás a tartalomra

Békéltető testületek és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek

A felhasználó a hatósági eljárást megelőzően köteles panaszával – igazolható módon – a Kereskedőhöz fordulni.

Az alábbi módokon állunk Ügyfeleink szíves rendelkezésére:

  • online ügyfélszolgálaton keresztül, amely – egy rövid regisztrációt követően – a nap 24 órájában elérhető;
  • írásban;*
  • telefonos ügyfélszolgálatunk felhívásával, mely munkanapokon (csütörtök kivételével) 8-16 óra között, csütörtökön 8-20 óráig fogadja a megkereséseket;
  • személyesen a versenypiaci ügyfélszolgálati irodánkban (előzetes időpont foglalás esetén sorban állás nélkül is).

További lehetőségek

Amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel Ügyfelünk nem ért egyet, panasza további orvoslása céljából az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel.

Fogyasztóvédelmi hatóság

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia vagy földgáz ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és a Kereskedő üzletszabályzatában foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával megszűnt, a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A fentiektől eltérő tárgyú panaszokban (pl.: hálózattal kapcsolatos csatlakozási, hozzáférési, rendelkezésre állási panaszok, továbbá szerződés nélküli vételezéssel, a szabálytalan vételezéssel, valamint ezek jogkövetkezményeivel kapcsolatos panaszok), vagy ha a panaszos nem minősül lakossági felhasználónak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „MEKH”) rendelkezik hatáskörrel.

Békéltető testület

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a lakossági felhasználónak minősülő fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló – bírósági eljáráson kívüli – rendezésének megkísérlése.

A békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén elérhető.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztóvédelmi rezsipont

A fogyasztóvédelmi rezsipont feladata – többek között – a villamosenergia- és földgáz-szolgáltatással kapcsolatban, a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről.