Ugrás a tartalomra

Védendő fogyasztók

Kedvezményeink fogyatékkal élő és szociálisan rászoruló ügyfeleink számára

A hatályos jogszabályok a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat védelem alá helyezik.

Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a villamos energia és a földgáz árát nem érintik. A védendő fogyasztók a kedvezményeket és szolgáltatásokat csak egy felhasználási helyen vehetik igénybe. Védendő fogyasztók lehetnek a fogyatékkal élők és a szociálisan rászorulók.

Ki minősül fogyatékkal élő személynek?

Fogyatékkal élők azok a személyek:

 • akik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy
 • a vakok személyi járadékában részesülnek.

Ajánlataink fogyatékkal élő ügyfelek számára

Amennyiben Fogyasztónk életét veszélyeztetné az áramellátásból való kimaradása, úgy minden esetben igényelhet szünetmentes áramforrás biztosítását. Ezen kívül a következő szolgáltatásokat veheti még igénybe:

 • havi (időközi) mérőleolvasás felhasználási helyen;
 • rendkívüli ingyenes mérő felülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer;
 • készpénzben történő számla kiegyenlítés a felhasználási helyen;
 • egyedi segítségnyújtás a számla értelmezéséhez;
 • különleges mérőhely kialakítása.

(Abban az esetben, ha a háztartásban van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal előnek, a fent felsorolt szolgáltatások nem igényelhetőek.)

Ki minősül szociálisan rászoruló fogyasztónak?

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

 • időskorúak járadékában részesül;
 • aktív korúak ellátására jogosult;
 • lakásfenntartási támogatásban részesül;
 • ápolási díjban részesül;
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket;
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll,
 • a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Kedvezményeink szociálisan rászoruló fogyasztók számára

A védendő fogyasztónak a kedvezmények igénybevételéhez nyilvántartásba kell vetetnie magát az elosztó-hálózati engedélyesnél. Ehhez be kell mutatnia a rászorultságát illetve a fogyatékosságát igazoló eredeti iratokat, és ki kell töltenie a rá vonatkozó, alábbi adatlapok valamelyikét (lásd: kapcsolódó dokumentumok).

Amennyiben ez megtörtént, Fogyasztónk az alábbi kedvezményekkel élhet:

 • részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék évente egy alkalommal (meghatározott feltételekkel),
 • valamint igényelheti előrefizetős mérő felszerelését.

Kapcsolódó dokumentumok