Ugrás a tartalomra

Garantált szolgáltatások

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakembereivel közösen ügyfeleink, így az Ön érdekében is, magasabb szolgáltatási szintet kívánunk nyújtani és egyben garantálni azok tényleges teljesülését.
Bár ezek az ígéretek nagy kihívást jelentenek a számunkra, nagy erővel dolgozunk, hogy ügyfeleinkhez időben eljuttassuk, teljesítsük ezeket.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (mint villamos energia kereskedői engedélyes) és ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (mint villamos energia kereskedői engedélyes) által garantált szolgáltatások

1. Információadás dokumentált megkeresésre:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül a Kereskedő választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés Kereskedőnél kerül dokumentálásra, de az elosztói engedélyes tevékenységét illeti, akkor a Kereskedő gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. A válaszadási határidő az illetékes engedélyeshez történő átadástól számítandó.

Amennyiben a Kereskedő és az elosztói engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek, és az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

2. Visszatérítés téves számlázás esetén:

A Kereskedő a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül – a felhasználó fizetési módjának megfelelően – a túlfizetést visszatéríti.

3. A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése:

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően - hatályos szerződés megléte esetén - a Kereskedő a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezdeményezi az elosztói engedélyesnél a visszakapcsolást.

4. Nem jogszerű kikapcsolás:

A Kereskedő a jogszabályokban, illetve az üzletszabályzatában foglalt, kikapcsolásra vonatkozó előírásokat megsérti.

A fenti Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a kötbér összege:

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén fizetendő kötbér mértékét a csatlakozási pont feszültségszintjétől és a felhasználó besorolásától függően az alábbi felsorolás tartalmazza. A kötbér egy összegben kerül megfizetésre a jogosult felhasználó részére.

  • lakossági fogyasztók esetén 5.000 Ft;
  • kisfeszültségű felhasználók esetén 10.000 Ft;
  • középfeszültségű felhasználók esetén 30.000 Ft.

Kereskedő a kötbért – belső ügyrendje szerint, beleértve az adminisztrációs ráfordítás csökkentése érdekében az ügyintézői döntés lehetőségét is – átutalással, postai utalvánnyal vagy számlajóváírással fizeti meg.

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a Kereskedő automatikusan - a jogosság megállapítása esetén - 30 napon belül a fentiek szerinti összegű kötbért fizet a felhasználó részére.

Amennyiben a kötbérre jogosult felhasználónak díjtartozása áll fenn, a kötbér fizetési kötelezettséget fogyasztónk számláján történő jóváírással teljesítjük.

Mentesülés a kötbérfizetési kötelezettség alól:

Szándékos rongálás esetében a Kereskedő nem felelős a Garantált Szolgáltatás nem teljesítéséért, és nem áll fenn a Kereskedő kötbérfizetési kötelezettsége. Erről az igénylő felhasználót igazolható módon tájékoztatni kell.

 

A Garantált Szolgáltatások szabályzata, a ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (mint villamos energia Kereskedői engedélyes) és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (mint villamos energia kereskedői engedélyes) Üzletszabályzatainak 4. sz. Függelékében található.