Ugrás a tartalomra

Elszámolási módok

Lehetőségeink a 20 m3/h alatti névleges összteljesítményű mérővel rendelkezők számára

Havi átalánydíj

Ebben a konstrukcióban egyenlő mennyiségű résszámlák kerülnek kiküldésre, majd egy évben egyszer az illetékes elosztó leolvasása alapján elszámoló számla készül. Amennyiben az Ön fogyasztása nem érte el a részszámlákon kiszámlázott energia mennyiségét, úgy a különbözet visszafizetésre kerül. Amennyiben a fogyasztása meghaladja az elszámolási időszakban részszámlákon kiegyenlített mennyiséget, a különbözet az elszámoló számlával kerül elszámolásra.

Havi profil alapú résszámla

A szerződő vállalat profilja alapján kerül meghatározásra a havi résszámla-mennyiség.

Havi mérőállás diktálás alapján

Önnek lehetősége van arra, hogy minden hónapban bediktálja az óraállását, így a mérőállás alapján kerül kiállításra a résszámla. Mérőállás diktálásra a tárgyhó utolsó 5 és tárgyhót követő hónap első 5 naptári napján van lehetőség az versenypiac[AT]eon.hu címre elküldeni.

Lehetőségeink a 20m3/h feletti névleges összteljesítményű mérővel rendelkezők számára

Havonta az illetékes elosztó által küldött adatok alapján történik az elszámolás.

Kapcsolódó dokumentumok