Ugrás a tartalomra

Felhasználóváltozás

Ha Ön elköltözik az ingatlanából (vagy új helyre költözik), azt 15 napon belül jeleznie szükséges.
Kérjük, a szerződésfelmondást Társaságunknak jelezze, új szerződéskötési igény esetén pedig töltse ki áram ajánlatkérő űrlapunkat.

Ha Ön az új (átvevő) felhasználó...

...akkor szerződéskötéséhez az alábbi iratokat, nyomtatványokat kérjük megküldeni Társaságunk részére:

  • az igénybejelentés jogcímének igazolása (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, bérleti szerződés, hagyatéki átadó végzés, stb.);
  • magánszemélyek esetén személyi azonossági adatok;
  • üzleti ügyfelek esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat, aláírási címpéldány;
  • hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez abban az esetben, ha több tulajdonos, illetve haszonélvező van, vagy ha a használat bérleti szerződés alapján történik;
  • valamint egy mindkét fél által (cégszerűen) aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást.

Ha Ön az előd (elköltöző) felhasználó...

a szerződés felmondásához az alábbi iratokat, nyomtatványokat kérjük megküldeni Társaságunk részére:

  • mindkét fél által (cégszerűen) aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást.

Kapcsolódó dokumentumok