Ugrás a tartalomra

Új bekapcsolás

Az alábbiakban listázzuk az új szolgáltatási igény benyújtásához szükséges dokumentumokat és nyomtatványokat.

Szerződéskötéshez szükséges iratok

  • az igénybejelentés jogcímének igazolása (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, bérleti szerződés, hagyatéki átadó végzés stb.);
  • magánszemélyek esetén személyi azonossági adatok;
  • üzleti ügyfelek esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat, aláírási címpéldány;
  • hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez abban az esetben, ha több tulajdonos, illetve haszonélvező van, vagy ha a használat bérleti szerződés alapján történik;
  • villamos energia vásárláshoz szükséges nyilatkozat (szerződéskötéshez szükséges adatok megadásához);
  • valamint a műszaki-gazdasági tájékoztató másolata.
Az új igénybejelentést először a illetékes Hálózati Engedélyes felé szükséges jelezni. Ezt követően kereskedelmi szerződéskötéshez a fent említett dokumentumok alapján megküldjük Önnek a villamosenergia-ajánlatunkat.

Kapcsolódó dokumentumok